Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija S

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVIJA 1973/4 balandis; Autorius : JUOZAS KRALIKAUSKAS
Tęsinys iš kovo numerioII. Dangaus dievaiDaugel našlaitinių dainų yra mitologinės, ir būtent — apie

2. SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVIJA 1973/5 geguze; Autorius : JUOZAS KRALIKAUSKAS
Jonas Kova - Kovalskis: Monstrancija (Čikagos Šv. Kryžiaus bažnyčioj), pagal projektą atlikta

3. Studento krikščioniškas žvilgsnis į lietuvių misiją 1974/6 birzelis; Autorius : KAZIMIERAS SIDERAVIČIUS
šio straipsnio autorius yra pokoleginių studijų studentas, veikliai besireiškiantis studentuose

4. STILISTINĖS LIETUVIŲ KALBOS PRIEMONĖS 1970/1 sausis; Autorius : JUOZAS TININIS
Kiekviena kalba turi savo stilių, kuris yra tautos dvasios gelmių atspindys. Šveicarų beletristas H.

5. SOCIALINĖ KRISTAUS MISIJA 1947/6 rugsėjis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. SOCIALINIS IR RELIGINIS KRISTUS Sukakus laiko pilnybei, Viešpats siuntė savo Sūnų Jėzų

6. SAKRALINES ARCHITEKTŪROS KLAUSIMU 1969/3 kovas; Autorius : Architektas EDM. ARBAS
Aš žiūriu į naują bažnyčią kaip į tylios maldos ir dvasinio džiaugsmo vietą. Neapkrauta išorinių

7. SKOTIZMAS IR SKOTISTAI LIETUVOJE 1966/2 Vasaris; Autorius : DR. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O.F.M.
Šio straipsnio uždavinys nėra nei poleminis — iššaukti į diskusijas kitų mokyklų sekėjus, nei

8. SENEKA 1966/9 Lapkritis; Autorius : JUOZAS TININIS
Devyniolika šimtmečių nuo romėnų moralisto mirties Lucijus Anėjus Seneka (Lucius Annaeus Se-neca)

9. SOLOVJOVAS IR DOSTOJEVSKIS 1950/7 rugsėjis; Autorius : VLADIMIRAS ŠILKARSKIS
BALIO SRUOGOS ATMINIMUI 1. Dostojevskis1) visą gyvenimą, o Solovjovas pirmąjį savo gyvenimo perijodą,

10. SURREALIZMAS IR MŪSŲ LAIKAI 1955/2 vasaris; Autorius : A. Tyruolis
Būdinga, kad kai kurie surrealizmo menininkai, kaip Chirico, Arp, Dali, yra kartu ir poetai. Meno ir

11. STIGMATIZUOTIEJI NAUJOJ ŠVIESOJ 1952/8 spalis; Autorius : P r. Gaidamavičius
Yra žmonių, apie kuriuos kalba visas pasaulis. Juos iškelia mokslai, politiniai žygiai, sportas. Kad ir

12. SVETIMOS ĮTAKOS KLAUSIMU MŪSŲ KALBOJE 1955/8 spalis; Autorius : L. DAMBRIŪNAS
Neseniai spaudoje iškilo klausimas, ar galima sakyti: gydytojas daro lavono skrodimą. Kalbos vartotojai

13. SIMBOLINĖ ŠV. KAZIMIERO PRASMĖ 1958/3 kovas; Autorius : ANTANAS MACEINA
1.  Šv. Kazimieras kaip simbolis Kuo yra būdingas šv. Kazimieras? — Kaip asmuo, svarstomas

14. SACERDOS MAGNUS VYSKUPAS KAZIMIERAS PALTAROKAS 1958/4 balandis; Autorius : KUN. DR. V. BALČIŪNAS
"Aš jau nebegaliu . . . Jūs tvarkykitės . . . Būkite kaip vyrai" Tai paskutinieji š. m. sausio men.

15. STUDIJA APIE RELIGINĘ TAUTOSAKĄ 1958/7 rugsėjis; Autorius : Dr. Jonas Balys
Religinius papročius ir tradicijas lietuvių tarpe pirmąkart nuodugniai nagrinėti ėmėsi kun. K. P.

16. SENASIS TESTAMENTAS IR ŽMOGAUS IŠMINTIS NERIME IR KANČIOJE 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. Laikas gimti ir laikas

17. STRUKTŪRALISTINIS ŽVILGSNIS Į LITERATŪRA LIETUVOJE 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : ALINA STAKNIENĖ
RIMVYDO ŠILBAJORIO "ŽODŽIAI IR PRASMĖ" Literatūros kūrinys neturi formos ir turinio, tik

18. SENOVĖS LIETUVIŲ TIKĖJIMAS IR JŲ PASIPRIEŠINIMAS KRIKŠČIONYBEI 1987/2 nr.; Autorius : ALGIRDAS BUDRECKIS
Kai kalbama apie 1385 - 1387 metų įvykius Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje, visų pirma reikia aptarti

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai