Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1952 Letter: T
Categories 1952
1 sausis (14), 10 gruodis (23), 2 vasaris (22), 3 kovas (24), 4 balandis (22), 5 gegužė (23), 6 birželis (23), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (20), 9 lapkritis (27)
 

1. Trumpai 1952/3 kovas; Autorius : Red.
"Aidų" meninės dalies prižiūrėtojas dail. Telesforas Valius Kanados grafikų sąjungos pakviestas

2. TIES PRAVERTAIS LANGAIS 1952/4 balandis; Autorius : Al. Baronas
Už pinigus parduodam laiką ir kraują. Be tų dalykų neįmanoma gyventi, ir kova dėl jų sudaro didelę

3. TITULAI IR ORDINAI BAŽNYČIOJE 1952/8 spalis; Autorius : A. Maceina
Prieš kiek laiko pasaulį aplėkė trumpa žinutė, kad popiežius Pijus XII uždraudė vyskupams prie

4. Trumpai 1952/8 spalis; Autorius : Red.
Lietuvių pranciškonų šv. Kazimiero provincijai jų ordino vaodvybė trejiems metams paskyrė provinciolu

5. Trumpai 1952/9 lapkritis; Autorius : Red.
• Rugsėjo pabaigoje Romoje mirė žymus ispanų kilmės amerikiečių filosofas ir rašytojas GEORGE

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai