Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos T

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. TRYS ROMANAI REZISTENCINĖMIS TEMOMIS 1971/9 lapkritis; Autorius : Titas Alga
"Nereikia manyti, kad tik konkurso paskatinti rašytojai parašė, bet konkursas lyg privertė pasispausti ir

2. TARP DABARTIES BEDVASIŠKUMO IR PRAEITIES 1974/1 sausis; Autorius : Alga Titas
I. "Brėkšmės našta"Kada išeivių santykiavimas su svečiais, atsilankančiais iš okupuoto gimtojo

3. TREČIOJI A. GUSTAIČIO KNYGA 1974/2 vasaris; Autorius : Titas Alga
Ne vienas "rimtojoje" lyrikoje pripažintas poetas yra sukūręs ir humoristinių, kupletinio pobūdžio

4. TRYS KNYGOS VAIKAMS 1972/balandis; Autorius : Gintarė Ivaškienė
Visos trys yra daugiau ar mažiau pasakų knygos. Vandos Frankienės-Vaitkevičienės "Užburtos kanklės"

5. TAUTINIO ŠAUKLIO ODISĖJA 1972/5 birzelis; Autorius : Juozas Girnius
Tokia antrinė antraštė Juozo Ereto monografijos Kazys Pakštas (LKMA leidinys Romoje 1970.XVI + 372 psl.,

TERESĖ PAUTIENIŪTĖ: Lyg nebūtų rytojaus. Eirėlaščiai. Išleido Ateitis. 1975 m. 75 p."Geriau vėliau

PETRAS MELNIKAS: Debesys ir properšos. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1977 m. 292 psl. Kaina 6

8. TENDENCINGAI NUGENĖTA KNYGA 1979/9 lapkritis; Autorius : Pr. Visvydas
Retas išeivijos rašytojas gali prilygti Anatolijui Kairiui rašytojiškų pastangų pločiu. Poezija,

9. TVIRTĖJANTYS ŽINGSNIAI 1948/10 sausis; Autorius : A. Džiugėnas
Prieš Kalėdas mūsų skaitančią visuomenę aplankė 3-čias (11) „Žingsnių“ numeris, spausdintas

10. TAUTINIAI MŪSŲ UŽDAVINIAI TREMTYJE 1948/11 vasaris; Autorius : A. Viržis
Juozas Girnius Tautiniai mūsų uždaviniai tremtyje. Ateitininko bibliotekos Nr. 10, parūpintas

11. TREMTIES POETAS PRIEŠAIS PASAULĮ 1948/15 birželis; Autorius : J. Miliušis
  Bernardas Brazdžionis, ŠIAURĖS PAŠVAISTE, 1947 m. 76 psl. Išleido L. Vismantas. Viršelis

12. TRYS J. ŠVAISTO KNYGOS 1948/20 lapkritis; Autorius : A. Džiugėnas
J. Švaistas— RAŠAU SAU — Tremtinės užrašai. Išleido „Mintis“ 80 psl., kaina

13. TRIS KARTUS JUOKTIS 1976/10 gruodis; Autorius : Jonas Grinius
ANATOLIJUS KAIRYS: Trys komedijos — Ku-kū, Didysis Penktadienis, Rūtos ir Bijūnai. Chicago, 1975, 224

14. TRYS LITERATŪRINĖS APYBRAIŽOS 1977/3 kovas; Autorius : J. G.
PRANAS DOM GIRDŽIUS: Tos pačios motinos sūnūs. Kristijonas. Antanėlis. Adomas. Trys graudulingi esiai.

15. TARP DVIEJŲ FRONTŲ 1977/8 spalis; Autorius : Jonas Grinius
R. SPALIS: Mergaitė iš geto. Romanas. Viltis, Cleveland, 1975 (faktiškai 1976). 364 psl.R. Spalio

16. Tarp nuodėgulių ir kibirkščių 1947/4 liepa; Autorius : A. Gražiūnas
V E R T I N I M A IAntanas Škėma, Nuodėguliai ir kibirkštys. Novelės. „Patria“ leid. Tūbingen,

17. TAUTOS PRAEITIS 1960/2 vasaris; Autorius : Antanas Kučas
TAUTOS PRAEITIS, Istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas Tomas I, Knyga 1. Chicago, 111.

18. Tėvynės Sargas 1947/7 spalis; Autorius : J. Girnius
Šituo vardu neseniai pasirodė naujas 96 psl. leidinys, skirtas visuomeniniams klausimams. Kaip M.

19. TAUTOS PRAEITIES ANTRĄ KNYGĄ PAVARČIUS 1961/3 kovas; Autorius : V. Trumpa
1960 m. pasirodė "Tautos praeities" pirmo tomo antra knyga. Ją išleido Lietuvių istorijos draugija

20. TŪZŲ KLUBAS 1961/8 spalis; Autorius : Aug. Raginis
Antanas Tulys; TŪZŲ KLUBAS. Novelės. Išleido Terra. Chicago, 1960 m. 196 p.Antanas Tulys savo

21. TREMTIES ATSPINDŽIAI ISPANŲ POEZIJOJE 1961/10 gruodis; Autorius : B. Ciplijauskaite
sutinkame jau pas klasikus, randame ją ir kiekvienos tebegyvuojančios tautos kūryboje nuo pačių

22. TAUTA IR TAUTINĖ IŠTIKIMYBĖ 1962/4 balandis; Autorius : S. Suž.
Tauta ir tautinė ištikimybė nesiriša tokiu saitu, kad nebūtų galima jo nutraukti. Savajai tautai galima

23. TREČIOJI TAUTOS PRAEITIES KNYGA 1962/5 gegužė; Autorius : Viktoras Gidžiūnas
Tautos praeitis, istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas, t. I, kn. 3. Chicago, 111., 1961.

24. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TUNDROJE 1962/9 lapkritis; Autorius : K. Milius
Mūsų literatūra apie sovietų ištremtų lietuvių vargą ir kančias Sibire nėra gausi. Todėl iki šiol

25. TAUTOS [VYKIŲ PRISIMINIMAI IR APYBRAIŽOS 1963/10 gruodis; Autorius : Pr. Pauliukonis
1962 metų pabaigoje spaudos rinkoje pasirodė istoriko kanauninko Antano Steponaičio parašyta pusiau

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai