Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas T

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Tamsoje 1971/8 spalis; Autorius : Bite Vilimaite
Vakare ūmai užgeso elektra.— Įdomu — tik mūsų bute ar visur užgeso? — paklausė vyras.Žmona

2. Tikrovė Supermarkete 1974/9 lapkritis; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
(Ištrauka iš romano, kurioje Rimas Karulis, sukrėstas keisto sapno, vėl atranda tikrovę

3. Tarptautinę The Books Abroad 1972/9 gruodis; Autorius : Red.
Tarptautinę The Books Abroad /Neustadt 10,000 dol. premiją šiemet laimėjo Gabriel Marčia Marąuez. Nėra

4. Tomas Venclova — Eilėraštis 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Venclova Tomas
ugnyje ugnyje ugnyje ugnyje ugnyje kur erdvė pasitraukia į šalį ir lenkiasi laikui mano sielą išbrauk

5. Tapyba 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Red.

6. TERRACINA 1948/13 balandis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
(Iš „Italijos Vaizdų“) Kada tu išsiilgsi saulės ir minkšto vėjo, žydros padangės ir

7. TARNAUJANTIS MENAS 1976/2 vasaris; Autorius : PRANAS LAPĖ
Tarybinis menas turi tarnauti komunizmo tikslams. Petras Griškevičius, Lietuvos KP CK pirmasis sekretorius

8. TARP ŠIENO PRADALGIŲ 1976/3 kovas; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
Už klėties auga vyšnių ir obelų sodas, o už jo, prie pat medinės tvoros, baltuoja trys

9. TUPU-TU-TUPU 1976/4 balandis; Autorius : JURGIS JANKUS
Ištrauka iš "Severiuko"Beveik kartu su nakčia dangų užgulė tamsūs debesys, rūkas nuzliaukė

10. Tavo rankos švarios 1948/21 gruodis; Autorius : Jurgis Jankus
Dar diena, dar diena ir Kūčios atėjo. O rodos buvo dar taip toli. Kai nori sulaikyti, tai laikas nuteka

11. Tremtinių meno paroda Paryžiuje 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
Š. m. liepos mėn. 9—30 dienomis Paryžiuje Rotšildo galerijoje įvyko tremtinių dailininkų meno

12. TURBŪT NAMIE TAVĘS NERASTŲ 1949/26 gruodis; Autorius : ANTANAS JASMANTAS
RUDUOTaip, taip! Kiekvieną naują rytąKaip kūdikis, spurdėdamas džiaugsmu,Pamiršt imu,Kad tyloje senų

13. TĖVIŠKE HOELDERLINO POEZIJOJ 1970/10 gruodis; Autorius : ALF. ŠEŠPLAUKIS
Pirmiausia žvilgterkim į Hoelderlino gyvenimą ir kūrybą, kiek tatai susiję su mums rūpimu klausimu —

14. Trumpai 1960/1 sausis; Autorius : Red.
• Vinco Krėvės vardo literatūrinė premiją (500 dol.), skiriama kas antri metai, šiemet teko Mariui

15. TIESOS 1960/3 kovas; Autorius : NELÉ MAZALAITÉ
(KNYGA: MIESTELIS, KURIS BUVO MANO) Ne, aš nesijuokiu iš anos keistos istorijos, ne, aš nesakau, jog taip

16. TARTI ŽODĮ LIETUVOS GARBEI 1961/3 kovas; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
Faustas Kirša, vasario nen. atšventęs 70 m. amžiaus sukaktį.Kaip visi kiti," mes čia atsidūrėme

17. TEKLĖS STALAS 1961/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS TULYS
An honest tale speeds best, being plainly told.S h ak e s p e ar eProvizorius Adomas Vilkas parėjo namo

18. TOSCA SEPTINTOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS PREMJERA 1964/6 birželis; Autorius : VLADAS JAKUBENAS
Idėja statyti G. Puccinio "Toscą" buvo keliama jau keletą kartų Čikagos lietuvių operos veikėjų

19. TRYS EILĖRAŠČIAI 1965/9 Lapkritis; Autorius : HENRIKAS RADAUSKAS
SAUSMETIS Žolės vyto, gėlės džiūvo, Šaknys cypė akmeny. Sausumoj rūstaus liežuvio Mirė

20. Tylioji versmė 1969/2 vasaris; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Juozas Bružaitis nebemokėjo pakeisti gyvenimo stiliaus vietos ir laiko reikalaujama prasme. Lietuvoje jis

21. Trumpi apsakymai 1969/10 gruodis; Autorius : JORGE LUIS BORGES
THE UNENDING GIFT Vienas dailininkas mums prižadėjo paveikslą. Dabar sužinojau, kad jis numirė,

22. Trumpa pokarinės vokiečių literatūros apžvalga 1950/5 gegužė; Autorius : A. T.
Nacių valdomos Vokietijos laikais per 12 metų vokiečių literatūra buvo įėjusi į visai kitas vežės,

23. TRYS FRAGMENTAI 1950/9 lapkritis; Autorius : PULGIS ANDRIUŠIS
(Iš apysakos "Sudiev, kvietkeli") Vasaros pavakariais, žmonėms grįžus iš bažnyčios, Viščių

24. Tavo vardo šaukiuos 1951/2 vasaris; Autorius : JONAS NOREIKA
KUR TIK AKIS UŽMATO, KUR BENU KLYSTA MINTIS — VISUR MATAU, VISUR PAŽĮSTU AŠ TAVE. AR DIENA IŠAUŠTA,

25. TILTAS 1951/3 kovas; Autorius : Pr. Kozulis
Baisu iš tokio aukščio pulti, nes dar tvirtai tikiu — ateisi tu. Per upę permestas didžiulis

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai