Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika T

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

1. Tarptautinė politika 1978 metais 1979/2 vasaris; Autorius : Vytautas Vaitiekūnas
INe tik Jungtinių Valstybių užsienio politikos vykdytojus, bet ir jos teoretikus mokslininkus domina

2. TARPTAUTINĖ POLITIKA 1977 1978/1 sausis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
IKiekvienas vyriausybės pasikeitimas sukelia arba naujų vilčių, arba naujų rūpesčių. Demokrato Jimmy

3. TAUTYBIŲ PROBLEMA SOVIETŲ SĄJUNGO]E 1970/2 vasaris; Autorius : DR. V. MAR.
Tautybių problema daugiatautėje Sovietų Sąjungos imperijoje, kur visko pagrinde yra marksizmo - leninizmo

4. Technikos amžius ir didžiųjų valstybių jėgų resursai 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Dr. Vl. Viliamas
Technikos amžius yra charakterizuojamas tuo, kad, pajungus jėgas, gaunamas iš anglies, naftos ir vandens

5. TAUTINĖS VALSTYBĖS 1961/5 gegužė; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
IŠ SPAUSDINAMOS KNYGOS "TAUTA IR TAUTINĖ IŠTIKIMYBĖ" Nuo graikų ligi šių dienų apie valstybę

6. TYLIOJI AR RACIONALIOJI REVOLIUCIJA? 1965/4 Balandis; Autorius : VYTAUTAS A. JONYNAS
Laiškas iš Montrealio Dar, rodos, taip neseniai suplevėsavo virš Kanados parlamento nauja, vienybę

7. TAIKA IR ŽMOGAUS TEISES 1969/1 sausis; Autorius : KAJETONAS J. ČEGINSKAS
Praėjusių Žmogaus teisių metų paraštėje 1. Nobelio taikos premija 1968 m. paskirta prancūzų

8. TAUTYBĖ BEVEIDĖJE MINIOJE 1969/2 vasaris; Autorius : ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
Žmogus nėra vien tik biologiškai integruotas padaras. Jis taipgi sąmoningai suvokia savo padėtį

9. Tai, kas geriausiųjų gyvybėmis apmokama 1950/2 vasaris; Autorius : V. ČIŽIŪNAS
Tautų gyvenime kartojasi lygiai tie patys reiškiniai, kaip ir paskirų žmonių: yra gimimo, augimo,

10. TAUTINĖS MORALĖS PAGRINDŲ BEIEŠKANT 1950/2 vasaris; Autorius : Juozas Girnius
I. POLITINIS "REALIZMAS" IR TAUTINIS AKLUMAS Penkeri jau metai, kaip Lietuvos kraštą siaubia

11. Tito ir Jungtines valstybės 1950/2 vasaris; Autorius : PR. PADALSKIS
Jugoslavija, po karo pakliuvusi į komunizmo reples, išsprūdo iš sovietinės Rusijos rankų. Jos

12. TAUTINES BENDRUOMENES IŠSILAIKYMAS 1951/2 vasaris; Autorius : VAITIEKŪNAS
Žodis tauta ir žodžiai tautinė bendruomenė yra tapatingos reikšmės. Tik tautos sąvoka turi 'daugiau

13. TAUTIŠKUMO KLAUSIMAS SOVIETINĖJE TEORIJOJE 1967/4 Balandis; Autorius : DR. V. MAR.
Tautiškumo klausimas sovietinėje teorijoje ir praktikoje (I) Įžanga: Propagandos šūkiai. Komunistai

14. TAUTIŠKUMO KLAUSIMAS SOVIETINĖJE PRAKTIKOJE 1967/6 Birželis; Autorius : DR. V. MAR.
Tautiškumo klausimas sovietinėje teorijoje ir praktikoje (II) Balandžio nr. peržvelgę, kaip Sov.

15. TIKRASIS KORPORATYVIZMO VEIDAS 1954/6 birželis; Autorius : P. DAUGINTIS, S. J.
Kam tenka pavartyti knygų ar žurnalų puslapius, prirašytus per paskutinius tris dešimtmečius apie

16. TRADICINIS LIETUVIŲ AUKLĖJIMAS 1954/9 lapkritis; Autorius : P. MALDEIKIS
1.  Auklėjimo supratimas ir tradicinis lietuvių auklėjimas Jaunimo auklėjimas paprastai

17. TARYBINĖS KALBOTYROS TEORIJA IR PRAKTIKA 1956/3 kovas; Autorius : PR. SKARDŽIUS
1. Bendroji kryptis Sekdami Tarybų Sąjungos gyvenimą, lengvai galime pastebėti vieną būdingą

18. TARYBINĖ KALBOTYRA LIETUVOJE 1958/10 gruodis; Autorius : DR. PRANAS SKARDŽIUS
Kalbotyrinis darbas Lietuvoj nuo paskutinio karo lig šių dienų yra ėjęs ir iš dalies dar dabar tebeina

19. TIKĖJIMAS PRIEŠAIS NEVILTĮ 1959/6 birželis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
PORA MINČIŲ, "TREMTINIŲ" OPTIMIZMUI IŠVIRTUS "EMIGRANTU" PESIMIZMU "Jei žmogus giriasi, žeminu

20. TARPTAUTINĖ RAIDA 1983 METAIS 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Foreign Affairs žurnalo apžvalgininkas 1983 m. pradžioje, aptardamas tarptautinę raidą, teigė, kad 1983

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai