Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1949 Letter: V
Categories 1949
22 balandis (22), 23 birželis (24), 24 rugsėjis (37), 25 spal.-lapkr. (31), 26 gruodis (29)
 

1. VOKIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODYNAS 1949/23 birželis; Autorius : Pr. Skardžius
Viktoras Gailius. VOKIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Išleido „Patria“ Tubingene. 1918 m. 1118 psl. Kaina

2. V. KRĖVĖS „DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNUS“ 1949/26 gruodis; Autorius : A. Gražiūnas
K N Y G Ų V E R T I N I M A I Šio savo seniai rašomo veikalo Krėvė lig šiol buvo spausdinąs tik

3. VINCO JONIKO „PAKELEIVIAI“ 1949/26 gruodis; Autorius : J. G. Miliušis
Tremty (Vokietijoj) naujų knygų vis rečiau ir rečiau bepasirodo. Tuo pačiu lietuviška knyga rečiau

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai