Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika V

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

1. VATIKANAS SOVIETINĖJE PROPAGANDOJE 1974/6 birzelis; Autorius : J.B. KADAITIS
Prieš kurį laiką į mano rankas pateko trys knygos, parašytos pagal Maskvos kurpalį pavergtiesiems

2. VATIKANAS SOVIETINĖJE PROPAGANDOJE 1974/7 rugsejis; Autorius : J.B. RADAITIS
Tęsinys iš birželio numerio.Kaip Niunka žiūri į Pijaus XII įpėdinį — pop. Joną XXIII? Šios

3. VALENTINAS MOROZAS — PORTRETO METMENYS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : JONAS PAPARTIS
I "Sulysusi figūra, paliegusi ir pasibaisėtina dryžuotoje pakartotinai nuteisto politkalinio uniformoje

4. VASARIO 16 IR OKUPANTŲ GRUODŽIO 16 1979/2 vasaris; Autorius : JULIUS RIMDŽIUS
1. Vasario 16 istorinė reikšmėVasario 16 šiemet šventėme šešiasdešimt vienerių metų sukaktį nuo

5. VATIKANO MISIJA POKARINĖJE VOKIETIJOJE 1979/8 spalis; Autorius : KUN. DR. VIKTORAS PAVALKIS
Antrasis pasaulinis karas baigėsi Vokietijos besąlygine kapituliacija 1945.V.8. Šv. Sostui trūko žinių

6. Valstybė ir privatinė iniciatyva ūkyje 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : P. JUOZAITIS
Ūkis yra priemonių visuma, įgalinanti žmonių materialinių reikalų tenkinimą. Pats savimi jis nėra

7. VETO TEISĖ IR JTO 1947/4 liepa; Autorius : V.Trumpa
I. Veto teisė ir LietuvaMūsų teisinėje sąmonėje veto teisė turi labai konkrečią prasmę. Iš dalies

8. VALSTIEČIU ATLYGINIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE 1962/2 vasaris; Autorius : PRANAS ZUNDE
Iki maždaug 1955 metų sovietai neskelbė statistinių duomenų, iš kurių būtų galima susidaryti pilną

9. VISUOTINIO BAŽNYČIOS SUSIRINKIMO LAUKIANT 1962/6 birželis; Autorius : J. SAKEVIČIUS, M. I.C.
Nepaprastas įvykis prieš mūsų akis — visuotinis Bažnyčios susirinkimas, kuris prasidės m metų

10. VAKARŲ PERGALES TAMSIOJI PUSĖ 1965/6 Birželis; Autorius : STASYS LOZORAITIS
Vakarų pasaulis ir Sovietų Sąjunga šiomis dienomis iškilmingai minėjo Vokietijos kapituliacijos 20

11. VALSTYBINGUMAS POLITINES EMIGRACIJOS FONE 1968/2 vasaris; Autorius : ALGIRDAS J. KASULAITIS
1. Politinės emigracijos pobūdis Valstybingumo tema savyje kaupia daug klausimų. Galima kalbėti apie

12. VANAGAI AR BALANDŽIAI? 1967/2 Vasaris; Autorius : ANTANAS SUŽIEDĖLIS
Minint Lietuvos Nepriklausomybės šventę, kaip ir kiekvieną kitą sukaktį, mintis lengvai klysta

13. VALSTYBINIŲ SIENŲ PROBLEMATIKA IR LIETUVOS SIENŲ KLAUSIMAI 1952/3 kovas; Autorius : DR. VL. VILIAMAS
Valstybinių sienų klausimai nuo senų laikų turėjo didelės reikšmės tautų bei valstybių gyvenime.

14. VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS 1956/1 sausis; Autorius : K. MOCKUS
Lietuvos okupacija užtruko. Jos išlaisvinimo perspektyvos šiandien yra nemažiau aptemdytos, negu jos

15. VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 1956/2 vasaris; Autorius : M. KRUPAVIČIUS
Vasario Šešioliktoji ilgų, kruvinų lietuvių tautos kovų su rusų caro okupacija už Lietuvos

16. VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 1958/2 vasaris; Autorius : Red
KETURIASDESIMT METŲ PRABĖGO, KAI SENOJOJE LIETUVOS SOSTINĖJE, VILNIAUS MIESTE, BUVO ATSTATYTA LAISVA,

17. VOKIEČIŲ NEPASISEKUSI MOBILIZACIJA IR JOS PADARINIAI DOKUMENTŲ ATŠVAISTĖJE 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Iš anglų kalbos vertė Bronius Nemickas
(National Archives: RG226 OSS R.A. Nr. 3822 6 1 Jungtinių Amerikos Valstybių Užsienio Tarnyba Nr.

18. VOKIEČIŲ KĖSLAI Į LIETUVOS JAUNIMĄ DOKUMENTŲ ATŠVAISTĖJE 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Iš anglų kalbos vertė Bronius Nemickas
(National Archives: RG 226 R.A. Nr. 79925) Jungtinių Amerikos Valstybių Užsienio Tarnyba Nr.

19. VALSTYBINAMA EUROPOS PRAMONĖ? 1947/1 balandžio; Autorius : BARBARA WARD
Karui pasibaigus, didelė Europos pramonės dalis, kaip pažymima „A m e r i k a n. Rundschau" žurnale,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai