Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija V

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. VYRESNIOJI IR JAUNESNIOJI KARTA 1971/9 lapkritis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
Psichologinė studija apie lietuvių išeivių tėvų ir studentų nusistatymusPsichologiniu požiūriu

2. Vyskupo Motiejaus Valančiaus raštų stilius 1975/5 geguze; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
"Visi didieji mūsų literatūros stilistai — Donelaitis, Valančius ir iš dalies Vaižgantas su Krėve

3. VISUOMENINIS DARBAS 1975/9 lapkritis; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
BendrybėsĮ darbą visuomenėje, tur būt, žiūrime per daug paprastai, tarsi čia užtektų vien gerų

4. VOKIEČIŲ DABARTINĖ FILOSOFIJA 1948/11 vasaris; Autorius : Vincas Vyčinas
Dabarties filosofija nėra koks pereinamas laikotarpis, kurs reikštų vienos filosofinės epochos

5. Visuomeniniai tipai 1948/13 balandis; Autorius : STASYS YLA
Vienas pagrindinių visuomeninių uždavinių yra pažinti ir suprasti žmogų. Juo labiau svarbu

6. Visuomeniniai tipai 1948/14 gegužė; Autorius : STASYS YLA
3. IDEALISTASIdealistu vadiname tokį žmogų, kuriam aukščiausia gyvenimo vertybė yra idėja. Idėjai jis

7. VILTIES TEOLOGIJA: ESCHATOLOGINĖ DIEVO KARALYSTĖ 1976/6 birželis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
"Prisiartino dangaus1 karalystė" (Mt 3:2) ir "dangaus karalystė čia pat" (Mt 4:17) yra Jono Krikštytojo

8. VAKARŲ DVASINIS LŪŽIS 1976/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Apraiškos, priežastys ir galimos pasekmės Vienas iš reikalingiausių žmogui dalykų yra jo

9. VILTIES TEOLOGIJA: ESCHATOLOGINĖ DIEVO KARALYSTĖ 1976/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
(Tęsinys) 3. Eschatologinė jau ir dar ne įtampa Dievo Karalystėje Dievo Karalystės augantis akiratis

10. VILTIES TEOLOGIJA: ESCHATOLOGINĖ DIEVO KARALYSTĖ 1976/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
(Pabaiga) Jau Augustinas, anot Tillicho, išsprendė laiko mįslę, nes rašė: **Jeigu nesu klausiamas apie

11. VAKARŲ DVASINIS LŪŽIS 1976/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Apraiškos, priežastys ir galimos pasekmės (Pabaiga)Galimos pasekmėsIntelektualinė veikla darosi

12. VAKARIETIŠKAS ŽMOGUS IŠLAISVINIMŲ SŪKURYJE 1977/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Apraiškos ir dialektika Išsilaisvinimas bene bus vienas iš dažniausiai linksniuojamų žodžių

13. Vatikano Tautinės Delegatūros vaidmuo 1949/26 gruodis; Autorius : J. Gudonis
R E L I G I J ABuvo didelis pop. Pijaus XII apdairumas, kad jis 1945 m. pabaigoje į pakrikusią Vokietiją

14. VAKARIETIŠKAS ŽMOGUS IŠLAISVINIMŲ SŪKURYJE 1977/8 spalis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
2. Pozityvios laisvės reiškiniai Aleksandras Solženicynas, kalbėdamas Hoove-rio institute, išreiškė

15. VAKARIETIŠKAS ŽMOGUS IŠLAISVINIMŲ SŪKURYJE 1977/9 lapkritis; Autorius : Administrator
3. Dviejų laisvių dialektikoj Nūdien žmonės nekantriai siekia laisvės nuo suvaržymų, bet nenoromis

16. VALSTYBĖ, BAŽNYČIA IR SĄŽINĖS 1970/8 spalis; Autorius : KUN. AUGUSTINAS RUBIKAS
Religijos laisvė antikiniame pasaulyPagoniškasis pasaulis religijos laisvės nepripažino: religiją

17. VIEŠPATIJOS NAUJOS EPOCHOS BRĖKŠMEj 1961/4 balandis; Autorius : PR. GAIDAMAVIČIUS
Iš įsibėgėjimo didžiuojamės moderniąja epocha, jos nuostabiais techniniais laimėjimais bei išaugusia

18. VISIEM ŽM0NĖM AŠ ATVĖRIAU SAVO SIELĄ 1963/6 birželis; Autorius : L. Andriekus, O.F.M.
POPIEŽIUS JONAS XXIIIBirželio 3 d. per Vatikano radiją suskambo liūdni žodžiai: "Mirė vyriausias

19. VATIKANO SUSIRINKIMAS IR BAŽNYČIOS REIŠKIMASIS DABARTIES PASAULYJE 1964/8 spalis; Autorius : PREL. LADAS TULABA
Išganymo kelias yra teocentrinis. Jį nurodė Senojo Testamento knygos. Jį siūlė ir įsakė pats

20. VYSK. A. BARANAUSKAS 1965/9 Lapkritis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA, M.I.C.
Didžiosios asmenybės yra visuomet sudėtingos, kartais kontraversinės, sunkiai suprantamos. Todėl ir jų

21. VYSK. A. BARANAUSKAS 1965/10 Gruodis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA, M.I.C.
(130 gimimo metų sukakčiai) Seinų vyskupas 1896 gegužės mėn. turėjo Maskvoje įvykti caro

22. VAIKAS — BŪSIMOJO CHARAKTERIO TĖVAS 1966/4 Balandis; Autorius : IGNAS MALĖNAS
Atidžiau stebėdami žmogaus dvasinio gyvenimo įtampą bent vienos paros bėgyje, pamatysime aiškų tos

23. VIEŠPATS SUTVERĖ MANE SAVO KELIŲ PRADŽIOJE 1950/5 gegužė; Autorius : T. Bernardinas Grauslys, O.F.M.
Marijos meilė yra įdiegta pačioje žmogaus prigimtyje. Jei žmogaus sielą su Tertulijonu galime

24. VOKIEČIŲ MOKSLININKŲ KLYSTKELIAI 1951/8 spalis; Autorius : J. PETRONIS
Pastaraisiais dešimtmečiais mes esame turėję įvairių santykių su savo didžiuoju vakarų kaimynu.

25. VETERINARIJOS SRITIES SUTVARKYMAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 1955/2 vasaris; Autorius : VET. GYD. KĘSTUTIS KASPERAVIČIUS
Kai Lietuva atsistatė po pirmojo pasaulinio karo, veterinarijos aprūpinimas buvo menkas, silpno profesinio

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai