Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1980
Categories 1980
1 sausis-vasaris (18), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (19), 4 liepa-rugpjūtis (21), 5 rugsėjis-spalis (19), 6 lapkritis-gruodis (16)
 

1. POLITIKA 1979 METAIS 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
I Kai kurie politiniai komentatoriai ryšium su I-ojo pasaulinio karo pradžios (1914.VIII.4) 65 metų

2. LIETUVOS MOKYKLŲ TRAGIZMAS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : JERONIMAS KAZLAUSKAS
Šis straipsnis gautas iš Lietuvos. Tai ir reikia turėti mintyje autoriaus pozicijai deramai suprasti:

3. VALENTINAS MOROZAS — PORTRETO METMENYS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : JONAS PAPARTIS
I "Sulysusi figūra, paliegusi ir pasibaisėtina dryžuotoje pakartotinai nuteisto politkalinio uniformoje

4. Religijos padėtis Sovietų Sąjungoje 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : J.Draugelis
Pastaruoju metu yra Vakaruose nemažai disidentų iš Sovietų Sąjungos. Vieni yra pabėgę, kiti

5. LIETUVOS LAISVES KOVOS 1940 -1980 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : JULIUS VIDZGIRIS
Atkurti savarankią valstybę yra dabartinis mūsųuždavinys, kuriam jungiasi visos mūsų pastan-gos. Tai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai