Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1980 2 kovas-balandis
 

1. LITUANISTIKOS INSTITUTO VEIKLA 1980/2 kovas-balandis; Autorius : A.R.G.
Ilgus metus Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija atlikdavo svarbų lietuvišką darbą, išleisdama savo

2. PRAVERTOS DURYS Į ŠV. RAŠTO LOBYNĄ 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Valdemaras Cukuras
Kiekviena nauja knyga mūsuose įtinkama lyg brangus svečias. O tokių svečių lietuvių skaitančioji

3. IŠEIVIJOS RAŠYTOJŲ ANTOLOGIJA ANGLIŠKAI 1980/2 kovas-balandis; Autorius : S/c.
Red. ALINA SKRUPSKELIENĖ: Lithuanian Writers in the West. Išleido Lithuanian Library Press ir Loyola

4. ANTRASIS ILGESYS 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Isolda Poželaitė-Davis
LIDIJA ŠIMKUTĖ: Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondo leidinys. Chicago, 1978. Kaina 5

5. MARKSIZMO "DIDŽIOJI ILIUZIJA" 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Rimutė Mažylytė
Antrasis a.a. prof. Vlado Juodeikos veikalo "Didžioji iliuzija" (1979) tomas nagrinėja marksizmo

6. ČEKŲ - LIETUVIŲ SANTYKIAI 1980/2 kovas-balandis; Autorius : J. Marvan
Prof. J. Marvano žodis jo veikalo "Modern Lithuanian Declen-sion" pristatyme Australijos lietuviams

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Algirdas Greimas: APIE DIEVUS IR ŽMONES. Lietuvių mitologijos studijos. Išleido Algimanto Mackaus

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai