Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1980 3 gegužė-birželis
 

1. PABALTIJO VALSTYBES 1916-1945 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : K. K. G.
Profesoriaus Vytauto Vardžio ir istoriko Romualdo Misiūno redaguotą straipsnių rinkinį The Baltic

2. ŠVELNUS UŽSISPYRĖLIS ĮKAITUSIOJE APLINKOJE 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Vytautas Dyvas
JUOZAS KRALIKAUSKAS: Įkaitę Vilniaus akmenys. Premijuotas romanas. Lietuviškos knygos klubo leidinys.

3. NEORIGINALUS LEIDINYS LIETUVIŠKAI APIE BUVUSIUS RYTPRŪSIUS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Povilas Rėklaitis
Chicagoje 1979 m. miškininkas Vincas Žemaitis (gim. 1896) išleido jo kolegos Aleksandro Tenisono (gim.

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Vincas Liulevičius: AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINĖ VEIKLA 1870 -1977. Išleido Pedagogonis lituanistikos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai