Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1979
Categories 1979
1 sausis (16), 10 gruodis (18), 2 vasaris (14), 3 kovas (15), 4 balandis (17), 5 geguze (17), 6 birželis (16), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (18), 9 lapkritis (16)
 

1. SOVIETŲ MORALINIO TERORO DOKUMENTAS 1979/1 sausis; Autorius : ROMUALDAS LUKOŠIŪNAS
Kaip po karo Lietuvoje vyko "literatūrinio fronto mobilizacija"Tęsinys iš 1978 m. gruodžio numerio.6.

2. VASARIO 16 IR OKUPANTŲ GRUODŽIO 16 1979/2 vasaris; Autorius : JULIUS RIMDŽIUS
1. Vasario 16 istorinė reikšmėVasario 16 šiemet šventėme šešiasdešimt vienerių metų sukaktį nuo

3. Nuo Helsinkio iki Madrido 1979/2 vasaris; Autorius : BRONIUS NEMICKAS
ŽMOGAUS TEISĖS IR MADRIDO KONFERENCIJAProf. dr. Broniaus Nemicko paskaita, skaityta Vyriausio Lietuvos

4. Tarptautinė politika 1978 metais 1979/2 vasaris; Autorius : Vytautas Vaitiekūnas
INe tik Jungtinių Valstybių užsienio politikos vykdytojus, bet ir jos teoretikus mokslininkus domina

5. Kalba rumunų disidentas rašytojas Goma 1979/3 kovas; Autorius : Paul Goma
Paul Goma, rumunų rašytojas ir disidentas, 1977 m. pabaigoje buvo ištremtas iš tėvynės ir apsigyveno

6. Šv. Sosto atstovo Ratti vizitas Lietuvoje ir Latvijoje 1979/4 balandis; Autorius : Juozas Vaišnora
Šv. Sosto vizitatorius arkivysk. Achille Ratti — popiežius Pijus XI (1922.II.6 - 1939.11.10)Achille

7. SOLIDARISTINĖS SANTVARKOS BRUOŽAI 1979/5 geguze; Autorius : PETRAS DAUGINTIS
Dabar daugel sociališkai pažangių žmonių, net kunigų, tvirtina: "Reikia pasirinkti socialistinę

8. VATIKANO MISIJA POKARINĖJE VOKIETIJOJE 1979/8 spalis; Autorius : KUN. DR. VIKTORAS PAVALKIS
Antrasis pasaulinis karas baigėsi Vokietijos besąlygine kapituliacija 1945.V.8. Šv. Sostui trūko žinių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai