Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1979 9 lapkritis
 

1. IŠ POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II LANKYMOSI AMERIKOJE 1979/9 lapkritis; Autorius : Juozas B. Laučka
Popiežiaus Jono Pauliaus lankymasis Amerikoje, kurį jis vadino pastoraciniu, truko nuo spalio 1 iki 7.

2. MOKSLO DIENOS CHICAGOJE Vienuoliktasis LKMA suvažiavimas 1979/9 lapkritis; Autorius : Česlovas Grincevičius
Vienuoliktasis Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimas, įvykęs 1979 rugpjūčio 31 — rugsėjo

3. EUCHARISTIJOS BIČIULIAMS 10 METŲ LKB Kronika, Nr. 39 1979/9 lapkritis; Autorius : Administrator
Eucharistijos Bičiuliai yra vienintelis spontaniškai susidaręs, be organizacinės formos Lietuvos

4. DEVINTASIS TARPTAUTINIS KARBONO STRATIGRAFIJOS IR GEOLOGIJOS KONGRESAS 1979/9 lapkritis; Autorius : Birutė Saldukienė
JAV Geologinės tarnybos 100 metų jubiliejaus proga devintasis tarptautinis geologinės karbono sistemos

5. MŪSŲ BUITYJE 1979/9 lapkritis; Autorius : Red.
Į JAV LB krašto valdybą įeina Vytautas Kutkus — pirmininkas, Algimantas Gečys — Visuomeninių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai