Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1979 10 gruodis
 

1. NOBELIO LAUREATAS ODISĖJUS ELYTIS 1979/10 gruodis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
Odisėjus Elytis yra antras graikų poetas, apdovanotas Nobelio literatūros premija. 1963 m. ją gavo

2. Poezijos baruose Lietuvoje pasižvalgius 1979/10 gruodis; Autorius : B. Ciplijauskaitė
1978 m. pasirodžiusiame kritikos straipsnių rinkinyje Eilėraščio keliais Valentinas Sventickas aptaria

3. PEN KLUBO 44-ASIS KONGRESAS BRAZILIJOJE 1979/10 gruodis; Autorius : St. Goštautas
Metinis PEN klubo kongresas šiais metais įvyko Rio de Janeiro mieste liepos 15-21. Kaip ir dažnas

4. LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS EUROPOJE 1979/10 gruodis; Autorius : Antanas Saulaitis
Atstovaujamų kraštų skaičius padidėjo nuo 10 iki 13, kai po ketverių metų jaunimo atstovai ir svečiai

5. NETIESIOGIAI ĮRODOMAS IŠEIVIJOS REIKŠMINGUMAS 1979/10 gruodis; Autorius : T. Audrius
Literatūros ir Meno 7-10 numeriuose išspausdintas Jono Aničo straipsnis apie išeivijos

6. PEOPLE'S TEMPLE TRAGEDIJOS METINĖS 1979/10 gruodis; Autorius : Red.
Šiemet lapkričio mėnesį JAV spauda trumpai paminėjo ano baisaus įvykio metines, kai Guayanoje,

7. MŪSŲ BUITYJE 1979/10 gruodis; Autorius : Red.
Dr. Vincas Maciūnas, lietuvių literatūros istorikas, gausių literatūrinių studijų autorius, Kauno,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai