Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1979 5 geguze
 

Duomenys surinkti vienam antikvariniam radiniui įvertintiMūsų laikų senienų rinkėjai siekia ne vien

2. ŠV. SOSTO ATSTOVO RATTI VIZITAS LIETUVOJE IR LATVIJOJE 1979/5 geguze; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 4Nemalonumai išvykstant iš KaunoVizitatorių palydėti į stotį vysk.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai