Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1979 8 spalis
 

1. SOVIETINĖ PERIODIKA RUSINIMO TARNYBOJE 1979/8 spalis; Autorius : Vt. Vt.
Dviem atžvilgiais sovietinė periodika yra pajungta rusinimo tarnybai: turinio ir kalbos. Žemiau teikiami

2. 26-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1979/8 spalis; Autorius : T. Karaliūnas
Šiemet liepos 20-27 naujai kuriamame Belgijos universitetiniame miestelyje, Louvain-la-Neuve, vyko 26-oji

3. 13-OJI JAV IR KANADOS MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1979/8 spalis; Autorius : E. Ribokienė
Lituanistinių mokyklų mokytojų studijų savaitė šiais metais įvyko liepos 8-15 lietuvių pranciškonų

4. JUOZAS TARVYDAS — ŽAGARAS 1979/8 spalis; Autorius : Grigas Valančius
Dr. Grigas Valančius, visuomeni­ninkas ir veikalo apie vysk. M. Va­lančių "Žemaičių didysis"

5. JAV LB 9-SIOS TARYBOS RINKIMAI 1979/8 spalis; Autorius : B. K. P.
1979 gegužės 5-6 ir 12-13 visame krašte buvo pravesti rinkimai į LB 9-ąją tarybą. Balsuota apylinkių

6. MŪSŲ BUITYJE 1979/8 spalis; Autorius : Red.
— 5-oji Baltistikos studijų konferencija surengta Stockholme birželio 14-17. Rengėjas —

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai