Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1948
Categories 1948
10 sausis (28), 11 vasaris (30), 12 kovas (24), 13 balandis (34), 14 gegužė (29), 15 birželis (22), 16-17 liepa-rugpjūtis (28), 18 rugsėjis (19), 19 spalis (24), 20 lapkritis (21), 21 gruodis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Iš „Apyaušrio Dalios“ 1948/10 sausis; Autorius : BALYS SRUOGA
* * * Amžių pradžioje bekraitėj, Din — dan, din — dan, Buvo kunigas

2. Eilėraščiai 1948/10 sausis; Autorius : PAULIUS JURKUS
NYKŠTUKAS   Vidurnakty rašau eiles,Gurkšnodams vyno taureles;Karalių narsų praeitiesVedu

3. VARPAS 1948/10 sausis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Jis ilgai nežinojo, kad yra pasauly nuostabių dalykų, kurie yra ne knygose išskaitomi, bet gyvenime

4. Kalnuos, Amžinybėn, Vidudienis (eilėr.) 1948/10 sausis; Autorius : JULIJA ŠVABAITĖ
KALNUOS Tu gyvensi mano karalystėj Baltoje kaip sniegas pilyje. Pražydės džiaugsmu

5. GIESMĖ 1948/10 sausis; Autorius : CZESLAW MILOSZ
ONA Žemė plaukia nuo kranto, ant kurio stoviu, kas kart toliau šviečia jos žolės ir medžiai.

6. LITERATŪROS PARAŠTĖ 1948/10 sausis; Autorius : L. M.
1. VAINIKUOTA NESĄMONĖ   Prieš kurį laiką Miunchene išeinančiame „Naujajame Gyvenime“

7. KACETINĖ POEZIJA 1948/10 sausis; Autorius : Paulius Jurkus
  Praėjusių metų vasaros gale Juozas Yluvis išleido autoriaus teisėmis kacetinės poezijos

8. APEIGOS TAUTOS ŠVENTĖJE 1948/11 vasaris; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
Kai Istorija, įžiebus melsvą ugnį,Šlaksto žemę žuvusių kraujuIr per amžių juodąją

9. (IŠ MIRUSIO POETO RANKRAŠČIŲ) 1948/11 vasaris; Autorius : VYTAUTAS MAČERNIS
MICHELANGELO DOVYDASViduramžių askezė paminta po kojų —Aš antžmogis, dievų nebijantis

10. Vandenynas 1948/11 vasaris; Autorius : JUOZAS KĖKŠTAS
Koks pasaulio ūžimas nakty vandenyno — koks bangų, koks sunkumas dangaus — — — Plaukia salos

11. ŽIVILĖ 1948/11 vasaris; Autorius : ANTANAS ŠKĖMA
Veikia: Svajūnas Živilė Karijotas Gluosnis Ašautas I PAVEIKSLAS (Prieš uždangą

12. DAILININKAS Viktoras Petravičius 1948/11 vasaris; Autorius : PAULIUS JURKUS
Vienas iš ryškiausių „Formos“ sąjūdžio dalyvių — Viktoras Petravičius — mūsuose yra

13. LITERATŪROS PARAŠTĖ 1948/11 vasaris; Autorius : S. L.
1. LITERATŪRA IR MEDICINA Paskutinių dienų mūsų literatūros gyvenime teko pastebėti gana keistą

14. PREMIJOS IR LITERATŪROS ŠVENTĖ 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
Už geriausius grožinės literatūros veikalus, parašytus ir išleistus tremtyje 1947 —

15. ŠIANDIENĖ ANGLŲ LITERATŪRA 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
Nuo pačių seniausių laikų iki mūsų dienų anglų literatūroj yra ypač ryškios dvi esminės

Atžalynas, Hanau lietuvių vaidintojų kolektyvas, š. m. vasario l d. Hanau lietuvių stovykloje pastatė

17. ANTRASIS SIMFONINIS KONCERTAS 1948/11 vasaris; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Po to, kai mūsų spaudoje neįsivaizduojamais būdais liaupsinama kiekviena muzikinė apraiška, kaip kad

18. Nuotaikos 1948/12 kovas; Autorius : JULIUS BANIULIS
METAMORFOZA Ak, žavus buvo rytas! Ir saulė žėrė spindulių gausybę.Ir tavo vandenys, o jūra

19. MŪSŲ LITERATŪRA TAUTOS TARNYBOJ 1948/12 kovas; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
l. Ir tapau savosios, lietuviškos visuomenėstarnas ..Vaižgantas. Mūsų literatūra nuėjo ne tokį jau

20. Poezija 1948/12 kovas; Autorius : HENRIKAS NAGYS
RUDENS LIETUS Drėgnoje alėjoj atsispindisusigūžę medžiai milžinai;apkabinę verkiančius

21. Poezija 1948/12 kovas; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
ŠVENTOJI VERSMĖ Prie gruoblėto ąžuolo rymojo Girių Dievas veidu mediniu. Samanotas Girių Dievo kojos

22. Poezija 1948/12 kovas; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
NERAMI PAVASARIO DIENA Šiandien dar kartą, kaip kadais, apsikabinęs vėjas sekė gatvėmis, Kai aš savy

23. Adoramus Te 1948/12 kovas; Autorius : Jul. Štarka

24. ŽIVILĖ 1948/12 kovas; Autorius : ANTANAS ŠKĖMA
TRIJŲ PAVEIKSLŲ DRAMATINĖ LEGENDA  II PAVEIKSLAS (Prieš uždangą Svajūnas) SVAJŪNAS: Kai

25. IŠ SENOSIOS EGIPTIEČIU POEZIJOS 1948/12 kovas; Autorius : Julius Baniulis
išvertė Julius Baniulis Visi čia paduodami eilėraščiai paimti iš „Mirusiųjų Knygos“, sudarytos

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai