Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1948
Categories 1948
10 sausis (28), 11 vasaris (30), 12 kovas (24), 13 balandis (34), 14 gegužė (29), 15 birželis (22), 16-17 liepa-rugpjūtis (28), 18 rugsėjis (19), 19 spalis (24), 20 lapkritis (21), 21 gruodis (22)
 

1. IGNAS SKRUPSKELIS 1948/10 sausis; Autorius : J. B.
Yra žmonių, apie kuriuos nuotykių ir anekdotų nepapasakosi. Ne dėl to, kad jų gyvenimas nebūtų

2. LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA AMERIKOJE 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
Š. m. vasario mėn. 7 d. Lietuvių Informacijos Centre New York'e (Broadway 233) įvyko J.A.V. Lietuvių

3. Vertinimai 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
* Meno srityje tremties gyvenime pastaruoju laiku pastebimas gyvesnis judėjimas. Apie mūsų dailininkus

4. APIE AMERIKOS LIETUVĮ POETĄ JULIŲ BANIULĮ 1948/12 kovas; Autorius : A. Vaičiulaitis
5 metų mirties sukaktį minint (1880—1943) Protarpiais Amerikos lietuvių laikraščiuose seniau, prieš

5. SUKRĖTIMAS VAKARUOSE 1948/14 gegužė; Autorius : Pr. G.
,,Vakarų fronte nieko naujo“... Ši M. Remarko antraštė tebetinka ir šiandien paženklinti Vakarų

6. PRIE ST. BARZDUKO STRAIPSNIO APIE KAZIMIERĄ JAUNIŲ 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vaclovas Biržiška
M O K S L A S „Aidų“ 14-tame numeryje pateiktos St. Barzduko žinios apie K. Jaunių yra reikalingos

7. LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUS AMERIKOJ 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Dr. J. Grinius
Kunigas Pr. Juras „Naujosios Aušros“ Nr. 2 ir 3 iškėlė archyvų svarbą tautos kultūrai ir

8. ATSAKYMAS PONUI J. GRINIUI 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vaclovas Biržiška
Į V Y K I A I   I R   Ž M O N Ė S „Aidų“ 14-tame numeryje ponas J. Grinius

9. Naujienos 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : red.
*Įvykusiame reikšmingame pasitarime tarp vadovaujančių organų buvo išaiškinti neaiškumai, pasiektas

10. Universitetiniame pasaulyje 1948/21 gruodis; Autorius : red.
AKADEMINIS GYVENIMAS Jungtinėse Amerikos Valstybėse Columbijos universitetas 30 amerikiečių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai