Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1949
Categories 1949
22 balandis (22), 23 birželis (24), 24 rugsėjis (37), 25 spal.-lapkr. (31), 26 gruodis (29)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1949 m. rugpjūčio mėn. pirmomis dienomis lietuvių visuomenei gerai pažįstamoji Freiburgo ECCOLE DES

27. Tremtinių meno paroda Paryžiuje 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
Š. m. liepos mėn. 9—30 dienomis Paryžiuje Rotšildo galerijoje įvyko tremtinių dailininkų meno

28. IPOLITAS TVIRBUTAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : A. MEKAS
50 gyvenimo ir 25 kūrybos metaiPernai, mažai kam žinant, „Pažadėtosios Žemės“ premjera

29. SŪNUS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : JUOZAS KĖKŠTAS, ARGENTINA
Vienatvėj neramus subrendo,Kančios ir sielvarto sūnus.Jis eina vis rankas į tolumas ištiesęs:Jam

30. Eilėraščiai 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : VINCAS JONIKAS
MARIŲ PASAKANeramu, sesele Aiste, Šiaurei uždegant pašvaistę. Šaukia ji tave namučio, Kai nuo marių

31. JUODVARNIAI 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : PAULIUS JURKUS
(TĘSINYS)  IVLyg ėriukai kalvos būreliu sustoję, Taikstosi už dvaro prisiglaust kaitroj; Garbanėlės

32. ŠEŠĖLIS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : JONAS GRINIUS
Žygimanto Augusto privatus kabinetas („Gulbės Giesmės“ epilogas), išmuštas juodais apmušalais.

33. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS POEZIJA 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS, JAV
INDIVIDUALIZMO ATGIMIMAS IR ĮSIGALĖJIMAS III. SĄJŪDŽIAI PO „KETURIŲ VĖJŲ“„Keturi Vėjai“

34. DU SONETAI 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : JONAS MEKAS
PIRMAS Melsvam virpėjime išgeso snaigės. Dabar — apsvaigęs aš nuo žydėjimo.  Kiekvieną lapą,

35. DOSTOJEVSKIS IR MŪSŲ LAIKAI 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : Kun. Dr. Voldemaras Cukuras
L I T E R A T Ū R ARyšium su egzistencialinės krypties išsivystymu filosofijoje ir chaotiška būkle

36. LIETUVIAMS RAŠYTOJAMS TREMTYJE 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : Juozas Kėkštas
(Atviras laiškas)Kai kurie recenzentai, minėdami mano praeitąjį gyvenimo kelią, nepamiršta visuomenei

37. Dailininkas Petras Kiaulėnas 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : Ign. Šlapelis, JAV
M E N A SLietuvių menininkų tarpe Petras Kiaulėnas — vienintelis, kuris sėkmingai veikia dviejose

38. Lietuvių kompozitoriai per vokiečių radiją 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Žinomas mūsų smuikininkas Iz. Vasyliūnas, prieš išvykdamas iš Europos ir kurį laiką gyvendamas

39. Lietuvių dramos teatras Amerikoj 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Chicagoj jau dabar tremtinių daugiau negu kadaise lietuviais gausiausioje Hanau stovykloje. Nenuostabu,

40. Argentinos lietuvių kultūrinė veikla 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Į V Y K I A I   I R   Ž M O N Ė SArgentinos lietuvių kolonija vis aktyviau reiškiasi savo kultūrine

41. TURBŪT NAMIE TAVĘS NERASTŲ 1949/26 gruodis; Autorius : ANTANAS JASMANTAS
RUDUOTaip, taip! Kiekvieną naują rytąKaip kūdikis, spurdėdamas džiaugsmu,Pamiršt imu,Kad tyloje senų

42. MANO GIMTINĖS ISTORIJA 1949/26 gruodis; Autorius : STASYS YLA
Žmogus priėjo kalno papėdę, sustojo ir valandėlę galvojo — kopti ar daryti užuolanką. Dar kartą

43. DANSE MACABRE VIDURAMŽY 1949/26 gruodis; Autorius : ALFONSAS NYKA NILIŪNAS
Išblyškusiom kaktom romantiški vagantai Ir moterys, kaip katedros, veidais švelniais; Išvargę šunys,

44. EILĖRAŠČIAI 1949/26 gruodis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
NAKTINIŲ KAPŲ TAKUAptrūnijusios rūpintojėlio kojos Mėlynom liepsnelėm lydi mus, Ir blanki delčios

45. ĮMEILINTI AKMENS 1949/26 gruodis; Autorius : O. V. MILAŠIUS
„Įmeilinti akmens“ yra ištrauka iš L'Amoureuse Initiation romano, parašyto lietuvių poeto ir

46. DEGANTIS KRŪMAS 1949/26 gruodis; Autorius : JUOZAS LINGIS, ŠVEDIJA
SIGRIDA UNDSET, 1885—1949 „Sigrid Undset buvo Norvegijos spindesys. Ji išgarsino savo kraštą visame

47. JUODVARNIAI 1949/26 gruodis; Autorius : PAULIUS JURKUS
(TĘSINYS) VIIIRytmety, kai pabudo sesulė iš miego, Pro duris plūdo saulės linksmi spinduliai; Tarp

48. BERNARDO BRAZDŽIONIO POEZIJA 1949/26 gruodis; Autorius : JONAS GRINIUS, VOKIETIJA
Kūrėjus menininkus, pagal tai, kaip jie santykiauja su pasauliu ir jį išreiškia bei atvaizduoja savo

49. PARODOS PARYŽIUJ IR NEW YORKE 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Į V Y K I A I   I R    Ž M O N Ė SPo dalyvavimo trijų pabaltiečių grafikų parodoj Romoj, V. K.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai