Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1949 23 birželis
 

1. LIETUVIŲ LITERATŪRA 1949/23 birželis; Autorius : J. B.
K N Y G Ų   V E R T I N I M A IPranas Naujokaitis: LIETUVIŲ LITERATŪRA. Patrijos leidinys 1948, 316

2. NELĖS MAZALAITĖS „LEGENDOS APIE ILGESĮ“ 1949/23 birželis; Autorius : D. M. Jesaitytė
Kalbant apie knygas, iš tiesų, norėtųsi nusikratyti bet kokiu gyvenamojo momento paviršutiniškumu ir

3. Lithuania Through the Ages 1949/23 birželis; Autorius : A. D.
By Dr. Adolfas Šapoka. 200 Illustrations. Editor T. J. Vizgirda, Architect. Lithuania. Country and Nation

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1949/23 birželis; Autorius : red.
* Vladas Šlaitas, ŽMOGIŠKOS PSALMĖS, eilėraščiai, Detmoldas, 1949, „Pradalgė“, 112 psl.,

5. VOKIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODYNAS 1949/23 birželis; Autorius : Pr. Skardžius
Viktoras Gailius. VOKIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Išleido „Patria“ Tubingene. 1918 m. 1118 psl. Kaina

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai