Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1949 24 rugsėjis
 

1. NAKTIS ANT MORŲ 1949/24 rugsėjis; Autorius : J. B.
K N Y G Ų    V E R T I N I M A IDienos nebe knygai. Naujas rūpestis kultūrinius reikalus tremtyje

2. ANTANO VAIČIULAIČIO „ITALIJOS VAIZDAI“ 1949/24 rugsėjis; Autorius : Leonas Miškinas
Jeigu paskutinių dvejų dešimtmečių lietuvių dailiosios prozos literatūrą palygintume su miestu, tai

3. POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS 1949/24 rugsėjis; Autorius : Jm.
Po Šv. Rašto Naujojo Testamento vertingiausias LUX leidinys yra „Paskutiniųjų popiežių enciklikų

4. DIDELĖS AUKOS DARBAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : Jm.
Mūsų Sielovados Tvarkytojo Įstaiga šiais metais išleido 4-jį „AUKOS“ (Sielovados žurnalas)

5. IŠ LIETUVIŠKŲJŲ LEIDYKLŲ VEIKLOS 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
VENTA. — Persikėlusi į Schw. Gmūndą, „Ventos“ leidykla baigia spausdinti šiuos veikalus:Prof. D

6. „ŽIBURIAI“ susijungė su „AIDAIS“ 1949/24 rugsėjis; Autorius : „Žiburių“ Leidėjas ir Redakcija
Vienas pirmųjų lietuvių tremtinių laikraščių Vokietijoje „Žiburiai“, kurie ypač buvo mėgiami

7. MŪSŲ KELIAS SUSIJUNGĖ SU MINTIMI 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
Skubiu tempu išvažiuojant tremtiniams iš Vokietijos, likviduojasi stovyklos, išsisklaido chorai,

8. „Aidų“ straipsniai artimiausiems numeriams 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
Nors „Aidai“ šiuo momentu kovoja su nemažais finansiniais sunkumais, tačiau yra vilties, kad jie bus

9. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
A. Vaičiulaitis, Italijos vaizdai, Stuttgart, 1949, Lux, 93 psl.Psalmių knyga, lietuvių kalbon vertė

10. DRAUGAS, NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
DRAUGASYra vienintelis lietuviškas, patriotinės krypties, krikščioniškos minties dienraštis

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai