Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1949 24 rugsėjis
 

1. PAVĖLAVIMAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : Aloyzas Baronas
Mes gyvenom mažoj kareivinių palėpėj keturiese. Aš, Liudas, Vytautas ir svirplys, kuris amžinai

2. Juodvarniai 1949/24 rugsėjis; Autorius : PAULIUS JURKUS
ĮŽANGATen naktužė tyli Virš laukų ir kalnų — Visam kaimo kely Negirdėti dainų.Mūs trobelėj

3. KETURI VĖJAI IR KETURVĖJININKAI 1949/24 rugsėjis; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS, VOKIETIJA
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS POEZIJA Lotynų patarlė sako, kad apie mirusius esą tegalima kalbėti arba gerai,

4. PER SUNKUS VAINIKAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : JONAS GRINIUS
Tas pats karalienės Barboros salonas („Per sunkus Vainikas“ yra VI-sis „Gulbės Giesmės“

5. CIT, NEDAINUOK! 1949/24 rugsėjis; Autorius : VINCAS JONIKAS
Cit, nedainuok apie viendienę gėlęIr baltą drugį, nutūpusį pailsint joj širdies!Leiskim pabūt

6. SĖJĖJAS IŠEINA Į LAUKUS 1949/24 rugsėjis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
Į pavasario vėjus einu, į lygius tėvų arimus.Ten aštrūs noragai išplėšė velėnas, ten lysias

7. Sovietinio rašytojo viešas atgailojimas 1949/24 rugsėjis; Autorius : J. Ž.
L I T E R A T Ū R AKas nėra gyvenęs Sovietų Sąjungoje, tam sunku įsivaizduoti vergiją, kurioj gyvena

8. Į DAIL. V. PETRAVIČIAUS MENĄ PAŽVELGUS 1949/24 rugsėjis; Autorius : Jonas Mekas
M E N A SSeniai tiek daug džiaugsmo beturėjau, kaip vartydamas paskutinę dail. V. Petravičiaus mapę,

9. LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO PARODA FREIBURGE 1949/24 rugsėjis; Autorius : Algirdas Vambra
Jau kuris laikas kaip lietuviškąją meno kritiką kankina neatsakingas superlatyvizmas. Viskas vertinama

1949 m. rugpjūčio mėn. pirmomis dienomis lietuvių visuomenei gerai pažįstamoji Freiburgo ECCOLE DES

11. Tremtinių meno paroda Paryžiuje 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
Š. m. liepos mėn. 9—30 dienomis Paryžiuje Rotšildo galerijoje įvyko tremtinių dailininkų meno

12. IPOLITAS TVIRBUTAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : A. MEKAS
50 gyvenimo ir 25 kūrybos metaiPernai, mažai kam žinant, „Pažadėtosios Žemės“ premjera

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai