Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1949 25 spal.-lapkr.
 

1. ECCE SACERDOS MAGNUS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : J. VAIŠNORA, MIC
J.E. Vyskupo Pr.Bučio 50 metų kunigystės proga Jo Ekscelencija vyskupas Pranciškus — Petras Bučys

2. TORONTO — KANADOS LIETUVIŲ CENTRAS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Baigę darbo sutartis miškuose ir kasyklose, buvę lietuviai tremtiniai daugiausiai spiečiasi Toronto

3. Reikalauja lietuvių kalbos JAV mokyklose 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
„Keleivis paduoda šitokią vertą dėmesio žinią: „Worcesterio mokyklų superintendantas Power

4. LIETUVIŲ PARODA AUGUSTDORFE 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Š. m. rugsėjo 8 d. tautinės šventės proga Augustdorfo stovykloj buvo suruošta dviejų dailininkų —

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai