Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1949 26 gruodis
 

1. V. KRĖVĖS „DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNUS“ 1949/26 gruodis; Autorius : A. Gražiūnas
K N Y G Ų V E R T I N I M A I Šio savo seniai rašomo veikalo Krėvė lig šiol buvo spausdinąs tik

2. VINCO JONIKO „PAKELEIVIAI“ 1949/26 gruodis; Autorius : J. G. Miliušis
Tremty (Vokietijoj) naujų knygų vis rečiau ir rečiau bepasirodo. Tuo pačiu lietuviška knyga rečiau

3. PRANCŪZIŠKA KNYGA APIE ŽEMAITIŠKĄ „LOKĮ“ 1949/26 gruodis; Autorius : J. Grinius
Neseniai Baden-Badene iš spaudos išėjo puiki knyga (316 psl. in quar-to). Jos branduolį sudaro žymaus

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1949/26 gruodis; Autorius : red.
St. Šimkus — LIETUVIŠKOS MIŠIOS mišriam chorui, 4 balsams arr. J. Gaubas. Juozas Gaubas — LIAUDIES

5. NAUJASIS AIDŲ LEIDĖJAS 1949/26 gruodis; Autorius : AIDŲ leidėjas, redaktorius ir administratorius
Kaip jau mūsų skaitytojai žino ir mato iš „Kreipimosi į pasaulio lietuvius“, Lietuvos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai