Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1976 1 sausis
 

1. DVIEJŲ ŠIMTŲ METŲ JUBILIEJUS 1976/1 sausis; Autorius : . J. Rausch
Kalba, pasakyta Tautinės Katalikų Konferencijos generalinio sekretoriaus vysk. J. Rausch, D.D., antroje

2. GERIAUSIEJI MUS PALIEKA 1976/1 sausis; Autorius : Z. Ramonas
A. a. kun. dr. Andrių Baltinį atsisveikinantPer Dievo gailestingumą vėl susitiksime amžinybėje" —

3. KUN. DR. ANTRIAUS BALTINIO RAŠTŲ SĄRAŠAS 1976/1 sausis; Autorius : Vacius Prižgintas
Šiame sąraše po leidinio pavadinimo duoti du skaičiai. Pirmas rodo leidinio numerį, antras —

4. GILĖS PILIS PRIE MITUVOS 1976/1 sausis; Autorius : Pranas Puronas
Šiuo metu Lietuvoje priskaičiuojama apie 4500 archeologinių paminklų, tarp kurių yra arti 900

5. RANKOS PASPAUDIMAS ERDVĖJ 1976/1 sausis; Autorius : A. Radžius
1975 metų vasarą šio krašto spaudoje ir vyriausybės sluoksniuose plačiai nuskambėjo jungtinis rusų ir

6. MŪSŲ BUITYJE 1976/1 sausis; Autorius : Red.
I š   v i s u r . — Naujoji Australijos vyriausybė, kuriai vadovauja min. pirm. Fraser, yra nutarusi

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai