Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1976 2 vasaris
 

1. PIRMOJI ŠVENTOJI AMERIKIETĖ 1976/2 vasaris; Autorius : J. Vaišnora
Pagaliau ir Amerika turi savo šventąją — Elzbietą-Oną Bayley Seton. Tiesa, 1946 m. buvo kanonizuota

2. PRANAS SKARDŽIUS 1976/2 vasaris; Autorius : L. Dambriūnas
Pr. Skardžius gimė 1899 m. kovo 26 Subačiuje, Lietuvoje, o mirė 1975 m. gruodžio 18 Hot Springs,

3. ARNOLD JOSEPH TOYNBEE — KONTROVERSINIS MILŽINAS 1976/2 vasaris; Autorius : A.S.
Arnold Joseph Toynbee (1889-1975), anglų istorikas ir filosofas, mirė Yorke, Anglijoje, pereitų metų

4. KONGRESINĖS REZOLIUCIJOS 1976/2 vasaris; Autorius : J. Kojelis
JAV Kongresas — amerikiečių tautos atstovybė. Jis atstovauja tautai ir išreiškia, ar bent turėtų

5. AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ FEDERACIJAI 1976/2 vasaris; Autorius : J. Slavėnas
Po II pasaulinio karo, prasidėjus didesnei lietuvių imigracijai į Austra-o. prasidėjo ir katalikų

6. MŪSŲ BUITYJE 1976/2 vasaris; Autorius : Red.
I š v i s u r. — Prez. G. Fordas sausio 31, besilankydamas Detroite^ -priėmė Lietuvių Bendruomenės

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai