Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1976 3 kovas
 

1. JOS REIKŠMĘ PRIPAŽĮSTA PRIEŠAI IR DRAUGAI 1976/3 kovas; Autorius : Dr. J. Labutis
Šiemet kovo 19 sukanka lygiai ketveri metai, kai pasirodė "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika".

2. H. J. ŽMUIDZINIENĖS TAPYBOS PARODA 1976/3 kovas; Autorius : T. Valius
Prisikėlimo parapijos parodų salėje 1975 lapkričio 8-9 dienomis Toronto lietuviai išgyveno reto jaukumo

3. IŠ CHICAGOS MUZIKINĖS PADANGĖS 1976/3 kovas; Autorius : Algis Šimkus
1. Trijų solistų operinis koncertasDana Stankaitytė, Stasys Baras ir Jonas Vaznelis ilgus metus yra buvę

4. MŪSŲ BUITYJE 1976/3 kovas; Autorius : Red.
I š   v i s u r. — Lietuvos nepriklausomybės minėjimui JAV Kongrese vadovavo sen. Charles Percy. Apie

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai