Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1976 4 balandis
 

1. PETRO JUODELIO GRUOBLĖTAS GYVENIMO KELIAS PASIBAIGĖ 1976/4 balandis; Autorius : K. Ž.
Pirmoj eilėj iš k.: Danutė Juodelienė, Vanda Juodelytė-Tumelienė, Kazio Juodelio duktė ir Kazio

Ant kalnelio jovaras žydėjo. Garsusis žolyne, rugeli! Pašaknėlėj dūzgiančios bitelės, Ant šakelių

3. CHICAGOS "DAINAVOS" ANSAMBLIO "PAMARIO PASAKA 1976/4 balandis; Autorius : Algis Šimkus
Prieš trisdešimt metų, 1946 m. birželio 29 d., nedideliame Vakarų Vokietijos Hanau miestelyje,

4. MŪSŲ BUITYJE 1976/4 balandis; Autorius : Red.
Stasys Pilka, aktorius, režisierius, teatro istorikas, miręs vasario 5 Chicagoje. Velionis buvo gimęs

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai