Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1976 6 birželis
 

1. VILTIES TEOLOGIJA: ESCHATOLOGINĖ DIEVO KARALYSTĖ 1976/6 birželis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
"Prisiartino dangaus1 karalystė" (Mt 3:2) ir "dangaus karalystė čia pat" (Mt 4:17) yra Jono Krikštytojo

2. FIZIKAS W. HEISENBERGAS APIE POZITYVIZMĄ, METAFIZIKĄ IR RELIGIJĄ 1976/6 birželis; Autorius : MIRGA GIRNIUVIENĖ
Werneris Heisenbergas, pasaulinio garso vokiečių fizikas, su Nielsu Bohru, Envinu Schro-dingeriu ir kitais

3. EVOLIUCIJA, TRANSFORMIZMAS IR TEILHARD DE CHARDIN GAMTAMOKSLIO ŠVIESOJE 1976/6 birželis; Autorius : PRANAS JUGAITIS
I. EVOLIUGIJA IR TRANSFORMIZMASĮvadas, apibūdinimai ir kai kurie paaiškinimai Tur būt, nėra abejonės,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai