Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1976 7 rugsėjis
 

1. LIETUVA SUKILO PRIEŠ 35 METUS 1976/7 rugsėjis; Autorius : J. Pakalnis
Pasaulio istorija rodo, kad daugelis sukilimų ir revoliucijų, vykdomų laisvės idealų vardu, atneša

2. 41 TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS PHILADELPHIJOJ 1976/7 rugsėjis; Autorius : Leonardas Andriekus
Tarptautiniai eucharistiniai kongresai yra tapę dinamiška proga minioms katalikų sutelkti ir jų

3. PENKTOJI PABALTIJO STUDIJŲ KONFERENCIJA 1976/7 rugsėjis; Autorius : Alina Staknienė
Kai vienam iš žymiausių pasaulio mokslo centrų, Columbia Universitete, New Yorke, susiburia apie 400

4. PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE 1976/7 rugsėjis; Autorius : Antanas Saulaitis
Posėdis studijų savaitėje. Nuotr. Danos ElenosIII-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso

5. JIS ATVĖRĖ SENOVINĖS BUITIES GELMĘ 1976/7 rugsėjis; Autorius : Leonardas Andriekus
Dail. Viktoras Petravičius Nuotr. A. PlausinaičioDail. Viktoro Petravičiaus 70 m. amžiaus

6. MŪSŲ BUITYJE 1976/7 rugsėjis; Autorius : Red.
I š   v i s u r. — JAV LB aštuntos tarybos pirma sesija vyko Chicagoj, Jaunimo Centre, rugsėjo 4.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai