Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1976 10 gruodis
 

1. LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJAI 30 METŲ TREMTY 1976/10 gruodis; Autorius : Administrator
Juo ilgiau gyvename, juo gausiau susilaukiame sukakčių bei jubiliejų. Vieni iš jų liečia asmenis, kiti

Marijonų vienuolyne Chicagoj spalio 6-7 įvyko Amerikos Lietuvių R.K. Kunigų Vienybės seimas.

3. VIKINGAS MARSE 1976/10 gruodis; Autorius : A. Radžius
Po ilgos, dešimties mėnesių, kelionės per tarpplanetinę erdvę, sukoręs 440 milijonų mylių kelio, nes

4. MŪSŲ BUITYJE 1976/10 gruodis; Autorius : Red.
I š   v i s u r. — Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos jubiliejinis seimas spalio 22 - 24

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai