Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1977
Categories 1977
1 sausis (17), 10 gruodis (22), 2 vasaris (17), 3 kovas (19), 4 balandis (14), 5 gegužė (18), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (16)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. JAV LIETUVIŲ KRONIKA 1977/7 rugsėjis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas
The Lithuanians in America 1651-1975. A Chronology & Fact Book. Compiled and edited by ALGIRDAS M.

27. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Jonas Grinius: VEIDAI IR PROBLEMOS LIETUVIŲ LITERATŪROJE. IItomas. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija,

28. LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS PREMIJA UŽ POEZIJĄ 1977/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Lietuvių Rašytojų draugija Lietuvos nepriklausomybės 60-čiui paminėti skelbia 1,000 dol. literatūrinę

29. PAMINKLINĖ KNYGA APIE DAIL. POVILĄ PUZINĄ 1977/8 spalis; Autorius : P.Jurkus
Monografijų eilėn 1975 metų gale įsirikiavo knyga apie dail. Povilą Puziną. Jos išleidimą parengė ir

30. TARP DVIEJŲ FRONTŲ 1977/8 spalis; Autorius : Jonas Grinius
R. SPALIS: Mergaitė iš geto. Romanas. Viltis, Cleveland, 1975 (faktiškai 1976). 364 psl.R. Spalio

31. APIE DAIKTŲ PAVIRŠIUM ČIUOŽIANTI LAIKĄ 1977/8 spalis; Autorius : Ilona Gražytė - Maziliauskienė
ALDONA VEŠČIŪNAITĖ: Žodžiai kaip salos. 64 psl. Aplankas ir titulinis puslapis dail. Viktoro

32. VERGILIJAUS BUKOLIKOS IR GEORGIKOS RUKŠOS VERTIME 1977/8 spalis; Autorius : Juozas Zaranka
PUBLIJUS VERGILIJUS MARONAS:Bukolikos — Georgikos. Vertė ir pagal originalą heksametrais lietuviškai

33. ŽEMAIČIŲ GYVENA ŽEMAIČIO AKIMIS 1977/8 spalis; Autorius : J. Gimbutas
ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS: Žemaičiai. Etnografija. Išleido dr. Stasys Jankus. Chicago, 1977, 164 p., tekste

34. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/8 spalis; Autorius : Red.
Juozas Almis Jūragis: AKMENS IR PAUKŠČIO METAS. Eilėraščiai. Išleido Mintis, Belmore, Australija,

35. DIEVAS ŠIANDIEN 1977/9 lapkritis; Autorius : Administrator
Gutausko ir Grauslio knygosŠiandien Dievo problemą kelia ne vien teologai ir filosofai, susidomėjimas ja

36. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/9 lapkritis; Autorius : Red.
Vytautas Karosas: LIETUVOS RYŠYS SU AMERIKA. Istorinė apybraiža. Devenių kultūrinio fondo leidinys Nr.

37. VYTAUTO ALANTO "ATSPINDŽIAI ŪKANOSE" 1977/10 gruodis; Autorius : Pr. Visvydas
Vytauto Alanto rašytojiškas kėlias yra platus ir, ačiū Praamžiui, ilgas. Šalia publicistikos,

38. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/10 gruodis; Autorius : Red.
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1975 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI. Spaudai paruošė B. V. Mačiuika. Chicago 1976,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai