Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1977
Categories 1977
1 sausis (17), 10 gruodis (22), 2 vasaris (17), 3 kovas (19), 4 balandis (14), 5 gegužė (18), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (16)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. PASKUTINĖ GAIDA Vladui Jakubėnui mirus 1977/1 sausis; Autorius : Kazys Bradūnas
Vladas Jakubėnas 1904.V.15 - 1976.XII.13 (Apie velionį rašė Algis Šimkus Aiduose, 1974, 289

2. Eilėraščiai 1977/1 sausis; Autorius : Jolanta Malerytė
Pabers geltonas ašaras klevai,O man bus liūdna ir klevų tų gaila . . .Surinkčiau ašaras visas visasIr

3. Eilėraščiai 1977/2 vasaris; Autorius : Bernardas Brazdžionis
VASARIO DOVANOSDar ne vasara — vasaris. Miega pumpurėliai figų. Ką, bičiuliai, ką, mielieji, ką jums

4. KASDIENYBĖS TAURĖJE 1977/3 kovas; Autorius : BALYS AUGINAS
PROPROTĖVISKAI laukinis žvėris         Pratarė                  Pirmąjį žodį

5. MANH ATTANO BAROKAS 1977/3 kovas; Autorius : GUNARS SALINS
Neono atšvaitų vaivorykštės teliūškuoja gatvėse — plūstanti narkozė, sintetiška mėnulio sargyba

6. LEMUELIO IŠPAŽINTIS 1977/4 balandis; Autorius : O. V. MILAŠIUS
O. V. MILAŠIUS1877.V.29 —1939. II. 2  ŽMOGUS Nubėgtą kelią išmatavęs, aš, kirvarpa po grindim,

7. IZIDORIAUS KIRKILO DRAMA 1977/4 balandis; Autorius : ANTANAS GUSTAITIS
Izidorius Kirkilas buvo mūsų bendruomenės apskritimo centras ir tobulumo pavyzdys. Net galima būtų

8. RUBAJATAI 1977/5 gegužė; Autorius : STASYS SANTVARAS
1.Draugystė tai širdžių giesmė, ištikimybei skelbt sutverta. Draugystė nuodėmes atleidžia, nuo kojų

9. OI, GLORA, GLORA! 1977/5 gegužė; Autorius : PETRONĖLĖ ORINTAITĖ
— Na na, ko čia dabar tįsai, kaip mietas betrandijąs! Delnus ant pilvo sunėręs, kinkles sausai

10. A. ŠKĖMOS "ATARAXIJA" Į AMERIKIEČIŲ SCENĄ 1977/5 gegužė; Autorius : EGLĖ JUODVALKYTĖ
DIENORAŠTIS 1976 balandžio 29, 30 ir gegužės 1 Southern Illinois universitete, Carbondale, Illinois, buvo

11. Eilėraščiai 1977/6 birželis; Autorius : ŽIVILĖ BILAIŠYTĖ
AUGALAMSPlieno ir stiklo dangoraižyje atsakingos visuomenės kaukės — iškamšos —mirksėdamos

12. CHARLES GOUNOD ROMEO IR JULIJA 1977/6 birželis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
Lietuviškosios operos esminė paskirtis, kaip teisingai yra pabrėžęs jos ilgametis vadovas ir šių metų

13. VIENUOLIKTOJI GIESMĖ 1977/7 rugsėjis; Autorius : T. VENCLOVA
Kaip, Elpenore, radaisi tamsybių šaly tu taip greitai?Odisėja, XI, 57Manau, kad to nebuvo. Pro šakas

14. DUERRENMATTO GROTESKO TEATRAS 1977/7 rugsėjis; Autorius : M. G. SLAVĖNIENĖ
Pokarinė vokiečių drama atsigavo daug lėčiau negu vokiškas romanas, ir po Brechto mirties susidarė

15. KAZYS VARNELIS IR JO KŪRYBA 1977/7 rugsėjis; Autorius : HAROLD HAYDON
Harold Haydon — Adjunct Professor of Fine Arts, Indiana University Northwest, Visiting Instructor, School

16. NUVAINIKUOTOJI VAIDILUTĖ 1977/7 rugsėjis; Autorius : PUTINAS
Tautos likimo misterijaPROLOGASAukštoka pailga kalva. Iš kairės pusės jūra, iš dešines miškas ir

17. SAULĖS VYNO LAŠAS 1977/8 spalis; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
SAULĖ Erdvėgodžiai geria karštą vyną.Karštas vynas liejasiper saulės kieliko kraštus.Karštas vynas

18. NUVAINIKUOTOJI VAIDILUTĖ 1977/8 spalis; Autorius : PUTINAS
Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 7Tautos likimo misterija ANTRASIS VEIKSMASVeikiantieji asmenysVaidilutė

19. MARIJA PEČKAUSKAITĖ 1977/9 lapkritis; Autorius : ONA PENKAUSKAITĖ
Marijos Pečkauskaitės 100 metų gimimo sukaktis buvo trumpai prisiminta išeivių spaudoje, paminėta ir

20. Eilėraščiai 1977/9 lapkritis; Autorius : Kazys Bradūnas
EILĖRAŠČIO ATODŪSISEilėraščiui reikia atokvėpio Kaip ir gyvenimui poilsio — Reik atsisėsti, Nors

21. NUVAINIKUOTOJI VAIDILUTĖ 1977/9 lapkritis; Autorius : PUTINAS
Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 7, 8.Tautos likimo misterija TREČIASIS VEIKSMAS Veikiantieji

22. DON ŽUANO IR MEILĖS PROBLEMA O. V. MILAŠIAUS KŪRYBOJE 1977/10 gruodis; Autorius : Dr. JONAS GRINIUS
Oskaras Vladislovas Milašius, kurio šimto metų sukaktį minime šiemet, vienaip įdomus bei brangus

23. O. V. MILAŠIAUS LAIŠKAS KUN. DR. V. BARTUŠKAI 1977/10 gruodis; Autorius : O. V. MILAŠIUS

24. P. KLIMO ŽODIS PRIE O. V. MILAŠIAUS KAPO 1977/10 gruodis; Autorius : Petras Klimas
1939 m. kovo 7 d., Fontainebleau kapinėse laidojant O. V. Milašių, Lietuvos pasiuntinys Prancūzijai

25. J. Urbšio laiškas O. V. Milašiui 1977/10 gruodis; Autorius : J. Urbšys
LIETUVOS UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTRO JUOZO URBŠIO LAIŠKAS O. V. MILAŠIUI, RAŠYTAS 1939 M. VASARIO 15

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai