Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1977 2 vasaris
 

1. JONO GRINIAUS LITERATŪRINĖS STUDIJOS 1977/2 vasaris; Autorius : VI. Kulbokas
JONAS GRINIUS: Veidai ir problemos lietuvių literatūroje, I. Lietuvių Kataliku Mokslo Akademija, Roma,

2. IS MEMUARINIŲ KNYGŲ 1977/2 vasaris; Autorius : Alaušius
5. Vilnietis lietuvis lenkų kalėjimePETRAS ČESNULIS: Nužmogintieji. Vilniečių Golgota lenkų

3. Iš nepriklausomos Lietuvos kūrimo dienų 1977/2 vasaris; Autorius : L. Ramelis
PETRAS GUDELIS: Joniškėlio apskrities partizanai. I dalis. Jų organizavimas ir slaptoji veikla prieš

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/2 vasaris; Autorius : Red.
Vincas Ramonas: DULKĖS RAUDONAM SAULĖLEIDY. Antras papildytas leidimas, išleido JAV LB Švietimo taryba,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai