Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1978
Categories 1978
1 sausis (13), 10 gruodis (17), 2 vasaris (8), 3 kovas (16), 4 balandis (18), 5 gegužė (19), 6 birželis (17), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (18), 9 lapkritis (20)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. "ČIČINSKAS"—NAUJAS OSRAUSKO DRAMŲ RINKINYS 1978/7 rugsėjis; Autorius : Scrib
Praėjusį rudenį Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas išleido naują Kosto Ostrausko dramų rinkinį,

27. LIETUVIAI TARP AMERIKOS TAUTINIŲ GRUPIŲ 1978/7 rugsėjis; Autorius : J. G.
Ethnic Information Sources of the United States. Edited by PAUL WASSER-MAN and JEAN MORGAN. Gale Research

28. Laiškai redakcijai 1978/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Šmulkščio knygos apie Marksą klausimu Autoriaus laiškas redakcijaiGerb. Aidų Redaktoriau:Recenzuodamas

29. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Zenonas Ivinskis: Rinktiniai raštai, I: LIETUVOS ISTORIJA IKI VYTAUTO DIDŽIOJO MIRTIES. Tomą redagavo,

30. JURGIO JANKAUS "IR NEBEPASIMATĖM" 1978/8 spalis; Autorius : Vytautas Dyvas
JURGIS JANKUS: Ir nebepasimatėm. Pasakojimai. Lietuviškos knygos klubo leidinys. 1977, 343 psl. Autorius

31. NEIŠKREIPTAS JANONIS 1978/8 spalis; Autorius : V. Kulbokas
JURGIS JAŠINSKAS: Julius Janonis. Poetas ir revoliucionierius. 1975, Chica-ga, Naujienų spaustuvė. 265

32. KNYGA APIE PABALTIJO VALSTYBIŲ SANTYKIUS 1978/8 spalis; Autorius : Dr. Jonas A. Stiklorius
Prof. dr. Bronis J. Kasias (seniau Kazlauskas), daug metų dėstęs politinius mokslus ir Europos istoriją

33. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/8 spalis; Autorius : Red.
GEN. POVILAS PLECHAVIČIUS I dalį parašė Petras Jurgėla (9-174 psl.), II dalį redagavo Paulius Jurkus

34. LIETUVA UKRAINIEČIŲ ŠALTINIUOSE 1978/9 lapkritis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas
Monumentą Ucrainae Historica, tom. I-XII (1075-1839). Collegit METROPOLITĄ ANDREAS ŠEPTYCKYJ, edidit

35. BRONIAUS BUDRIŪNO LIETUVIŠKOS MIŠIOS 1978/9 lapkritis; Autorius : Algis Šimkus
1. Mišios Šv. Kazimiero Garbei, vieno, dviejų ar mišrių balsų chorui su vargonais. "Laiškai

36. ANDRIAUS NORIMO "SANTAKA" 1978/9 lapkritis; Autorius : V. Kulbokas
ANDRIUS NORIMAS: Santaka. Novelės. Išleido Draugas 1977. Viršelis G. Trečiokaitės. Tiražas 1000. Kaina

37. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/9 lapkritis; Autorius : Red.
Antanas Rubšys: RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ. I dalis. "Krikščionis gyvenime knygų serijos Nr. 16,

38. MATRIARCHATIŠKA POEMA 1978/10 gruodis; Autorius : Jonas Grinius
PAULIUS JURKUS: Juodvarniai. Pasaka-poema. Brooklyn, N.Y., 1975 m. Išleido Darbininkas. 200

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai