Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1978
Categories 1978
1 sausis (13), 10 gruodis (17), 2 vasaris (8), 3 kovas (16), 4 balandis (18), 5 gegužė (19), 6 birželis (17), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (18), 9 lapkritis (20)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. MŪSŲ BUITYJE 1978/8 spalis; Autorius : Red.
— JAV Lietuvių kunigų vienybės seimas įvyko Providence, R.I., rugsėjo 20-21. Dalyvavo 39 kunigai.

27. 25-KIOS EUROPINĖS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖS 1978/9 lapkritis; Autorius : J. Vidzgiris
Š. m. liepos 16 - 23 Freisinge, Vakarų Vokietijoje, Kard. Doepfnerio rūmuose, įvykusi 25-oji europinė

28. JUBILIEJINIS ŠVIESOS - SANTAROS SUVAŽIAVIMAS 1978/9 lapkritis; Autorius : K. L.
Dvidešimt penktasis Šviesos - Santaros suvažiavimas, įvykęs 1978 rugsėjo 7-10 Tabor Farmos

29. AIDŲ KONCERTAS CHICAGOJE 1978/9 lapkritis; Autorius : Leonardas Andriekus
Aidams paremti lapkričio 11 Jaunimo centre, Chicagoje, suruoštas koncertas, kurio programą atliko

30. SUSITIKIMAS SU VYDŪNU TILŽĖJE 1978/9 lapkritis; Autorius : Povilas Rėklaitis
Bibliotekos direktoriaus dr. Wilhelmo Witte 75-jo gimtadienio progaPrūsijos Kultūros fondo Valstybinės

31. DĖL PAVARDĖS "VYDŪNAS" 1978/9 lapkritis; Autorius : Wilhelm Witte
Apie poeto pavardę "Vydūnas", jei neklystu, ligšiol spausdintu žodžiu tepasisakė vien, deja, mus per

32. MŪSŲ BUITYJE 1978/9 lapkritis; Autorius : Red.
— Lietuvos vyčių seimas suruoštas Sy-racuse, N.Y., rugpjūčio 16-20. Tarp daugelio programinių

33. ŽVILGSNIS Į AUSTRALIJOS LIETUVIUS 1978/10 gruodis; Autorius : Juozas Kojelis
Iki II-ojo pasaulinio karo Austra-tralija lietuviams buvo tik geografinė sąvoka. Tik po karo, apsigyvenus

34. SKULPTORIUS ANTANAS BRAŽDYS 1978/10 gruodis; Autorius : K. Barėnas
Jo kūrinių parodos New Yorke progaNetrukus New Yorke, turbūt Marl-borough galerijoje, bus surengta

35. NAUJAS PROVERŽIS į ERDVĘ 1978/10 gruodis; Autorius : A. Radžius
Pasibaigus Apollo projektui, kuris nunešė žmogų j mėnulį, JAV aktyvumas erdvėje apsiribojo atskirais,

36. P.E.N. KLUBO SUVAŽIAVIMAS BARCELONOJE 1978/10 gruodis; Autorius : Stasys Goštautas
Spalio 12-13 per šimtą P.E.N. Klubo delegatų iš įvairių pasaulio kraštų suvažiavo į Joan Miro

37. Isaak Bashevis Singer 1978/10 gruodis; Autorius : Red.
Isaak Bashevis Singer, Nobelio premijos už literatūrą laureatas.Jam spalio 5 paskyrimas Nobelio premijos

38. MŪSŲ BUITYJE 1978/10 gruodis; Autorius : Red.
— Lietuvių Enciklopedijos ir Encyclopedia Lituanica išleidimas paminėtas Bostone gruodžio 3. Į

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai