Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1978 8 spalis
 

1. JURGIO JANKAUS "IR NEBEPASIMATĖM" 1978/8 spalis; Autorius : Vytautas Dyvas
JURGIS JANKUS: Ir nebepasimatėm. Pasakojimai. Lietuviškos knygos klubo leidinys. 1977, 343 psl. Autorius

2. NEIŠKREIPTAS JANONIS 1978/8 spalis; Autorius : V. Kulbokas
JURGIS JAŠINSKAS: Julius Janonis. Poetas ir revoliucionierius. 1975, Chica-ga, Naujienų spaustuvė. 265

3. KNYGA APIE PABALTIJO VALSTYBIŲ SANTYKIUS 1978/8 spalis; Autorius : Dr. Jonas A. Stiklorius
Prof. dr. Bronis J. Kasias (seniau Kazlauskas), daug metų dėstęs politinius mokslus ir Europos istoriją

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/8 spalis; Autorius : Red.
GEN. POVILAS PLECHAVIČIUS I dalį parašė Petras Jurgėla (9-174 psl.), II dalį redagavo Paulius Jurkus

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai