Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1978 8 spalis
 

1. TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJA JUBILIEJINĖJE ŠVIESOJE 1978/8 spalis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
Atėjo metas, kai ir po antrojo pasaulinio karo išaugę tremtyje mūsų religiniai bei tautiniai centrai

2. PENKTOJI DAINŲ ŠVENTĖ TORONTE 1978/8 spalis; Autorius : V. Verikaitis
Kaip buvo ruošiamasiKai 1975 m. įvyko pirmoji Kanados lietuvių dainų ir šokių šventė, PLB pirmininkas

3. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES SEIMAS 1978/8 spalis; Autorius : A. Kalnius
AtidarymasOficialus seimo atidarymas Royal Yorko viešbutyje įvyko liepos 1 d. rytą. Registracija ir

4. Dr. Jonas Žmuidzinas 1978/8 spalis; Autorius : Red.
Dr. Jonas Žmuidzinas,Lietuvos gen. konsulas Kanadai, šiemet sulaukęs 80 m. amžiaus.Jubiliatas gimė 1898

5. MOKYTOJŲ DIENOS 1978/8 spalis; Autorius : Br. Juodelis
PradžiaJau dvyliktą kartą birželio 27-30 JAV ir Kanados lituanistinių mokyklų mokytojai bei lit.

6. MŪSŲ BUITYJE 1978/8 spalis; Autorius : Red.
— JAV Lietuvių kunigų vienybės seimas įvyko Providence, R.I., rugsėjo 20-21. Dalyvavo 39 kunigai.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai