Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1947
Categories 1947
1 balandžio (30), 2 gegužė (24), 3 birželis (35), 4 liepa (23), 5 rugpjūtis (23), 6 rugsėjis (21), 7 spalis (24), 8 lapkritis (23), 9 gruodis (20)
 

1. EUROPA SERGA 1947/2 gegužė; Autorius : Denis de Rougemont
1046 m. rugsėjo m. Ženevoje buvo intelektualų konferencija, kurios svarstymų objektą sudarė Europos

2. CIANO DIENORAŠČIAI 1947/3 birželis; Autorius : Galeazzo Ciano
Viskas praeina, viskas. Visokie Džingischanai, Atilos, Hitleriai ir Mussoliniai. Kai tik pavergiamas

3. VETO TEISĖ IR JTO 1947/4 liepa; Autorius : V.Trumpa
I. Veto teisė ir LietuvaMūsų teisinėje sąmonėje veto teisė turi labai konkrečią prasmę. Iš dalies

4. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/4 liepa; Autorius : red.
Ką šiandien galvoja Prancūzija?Prancūzija verda kaip katile. Kova vyksta visais frontais. Cafė de Flor

5. DIDŽIOJOJE KRYŽKELĖJE 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Z. U.
Sudarkytas Europos veidas. 1946 m. rugsėjo mėn. 2—14 d. d, Ženevoje buvo sušauktas šių dienų

6. Technikos amžius ir didžiųjų valstybių jėgų resursai 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Dr. Vl. Viliamas
Technikos amžius yra charakterizuojamas tuo, kad, pajungus jėgas, gaunamas iš anglies, naftos ir vandens

7. „III Reicho dievų sutemos“ 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
ĮVYKIAI IR ŽMONĖSPo Didžiojo karo žmonės užėmę kvapą skaitė ,,tigro“ Clemenso, Besiedovskio ir

8. SOCIALINĖ DEMOKRATIJA 1947/7 spalis; Autorius : A. MACEINA
Turinys:1. Demokratijos linkimas į pilnatvę.2. Socialinės demokratijos esmė.3. Socialinės demokratijos

9. Nepriklausomos Lietuvos įnašas į tarptautinį ūkį 1947/8 lapkritis; Autorius : DIPL. EKON. P. JUOZAITIS
Laisvės kovomis, užtrukusiomis iki 1921 m,, atgavusi nepriklausomybę, Lietuva kuone visą kraštą

10. VALSTYBINAMA EUROPOS PRAMONĖ? 1947/1 balandžio; Autorius : BARBARA WARD
Karui pasibaigus, didelė Europos pramonės dalis, kaip pažymima „A m e r i k a n. Rundschau" žurnale,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai