Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1947 2 gegužė
 

1. SKAISTI KERTĖ 1947/2 gegužė; Autorius : VENANCIJUS ALIŠAS
Kiek laiko prasėdėjau ant šitų akmenų? Aplinkui visa šičia tyla ir ilgesys... Aušra ar atmininių

2. GEGUŽINĖS 1947/2 gegužė; Autorius : J.Aistis
Raškydami žiedelį aliai vieną Ir stengdamies pralenkt vieni kitus, Bėgiodavom žibuoklių po

3. Ožio balsas 1947/2 gegužė; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
Teta Tutkuvienė turėjo triobelę su dviem langais, sena otelį, kuri jau vaisių nevedė, šuniuką

4. Yra dėdė Amerikoj 1947/2 gegužė; Autorius : Liudas Dovydėnas
Kaip tu, Tomai, manai, rašyt visą tiesą, ar, taip sakyt, puse lūpų? —Dėdei rašyk nuogą

5. POKARINIAI NOBELIO LITERATŪROS PREMIJOS LAUREATAI 1947/2 gegužė; Autorius : A. P-nis
Tuo metu, kai pasaulis draskėsi neapykantos beprotybėje, buvo žmonių,. kurie, įsiklausę j save ir į

6. BUBULIS IR DUNDULIS 1947/2 gegužė; Autorius : J. Kiznis
VERTINIMAI Ant. Rūko Bubulis ir Dundulis lietuviško kaimo koloroto tikrumu ir kai kurių

7. LITERATŪRA 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Visuotinis rašytojų suvažiavimas KirchheimeŠ. m. birželio 13—14 d. d. šaukiamas Lietuvių

8. MENAS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Taut. Ansamblio koncertai Liet. Tautinis Ansamblis savo ga-strolinėj kelionėj aplankė net kai kurias

9. LITERATŪRA 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Reta knyga apie Tibetą A. David Noel, prancūzė Tibeto tyrinėtoja, išleidžia sensacinę

10. MENAS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Austrų kompozitoriui premija AmerikojeAmerikoj nuo - 1934 m. gyvenęs austrų kompozitoriaus Arnoldas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai