Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1947 4 liepa
 

1. Mūsų pirmoji pasaulietinė grožinės literatūros knyga 1947/4 liepa; Autorius : Vincas Maciūnas
Visi mes, ypač šiais sukaktuviniais literatūros metais, gerai žinome, kad pirmoji, dar prieš keturis

2. Eilėraščiai 1947/4 liepa; Autorius : Henrikas Nagys
Lygumų upės! Spindinčios saulėj, plačios ir tingios, srūvate jūs iš rytų horizonto bekraščių

3. Namukas 1947/4 liepa; Autorius : JURGIS JANKUS
Sekmadienio popiečiais mėgdavau užeiti pas advokatą Mažrimą. Jaunystėje buvome dideli bičiuliai, ir

4. LAIVAI 1947/4 liepa; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
Seni prekybiniai laivai, sūraus vandens ir vėjo žirklių apkramtyti, sugrįš po daugelio dienų

5. ANTIHUMANIZMAS MENE 1947/4 liepa; Autorius : J. GRINIUS
Stebint šių dienų menininkų ir visuomenės santykius, nevienam kyla klausimas, iš kur tas aštrumas ir

6. Literatūros kritinio vertinimo klausimu 1947/4 liepa; Autorius : Juozas Girnius
A. Grįžtant dar kartą prie klausimoPrieš kurį laiką ne tik literatinį mūsų pasaulį, bet ir

7. * * * 1947/4 liepa; Autorius : HERMANN HESSE
** *Jau dešimt metų, kai Klingsoro vasara skambėjo, Ir kai kartu su juo visas naktis šiltas Tarp

8. PROFESORIUS VIZGIRDA 1947/4 liepa; Autorius : Vlada Proščiūnaitė
Pirmo veiksmo antras paveikslas (Tęsinys iš trečiojo numerio) (Sekančio sekmadienio rytas Vizgirdų

9. LITERATŪRA 1947/4 liepa; Autorius : red.
    Šių dienų italų rašytojai Fašizmas griuvo. Bet ar visiškai? Atrodo, kad ne

10. MENAS 1947/4 liepa; Autorius : red.
Ar Amerika žino tik džasą?Daug kas galvoja, kad JA Valstybėse yra tiktai Metropolitan Opera, New Yorko,

11. Šveicarų tapyboj pučia seni vėjai 1947/4 liepa; Autorius : red.
Belankydamas šveicarų tapybos parodas, ruošiamas kasmet didesniuose jų miestuose, nieko ypatingo nerasi.

12. MENAS 1947/4 liepa; Autorius : red.
* Vokiečiai apie DP meno parodą. Vokiečių literatūros ir meno žurnalas „Prizma“ N 6 įsidėjo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai