Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1947 5 rugpjūtis
 

1. Iš rašomos knygos (Didaktiniai eilėraščiai) 1947/5 rugpjūtis; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
AŠ LIUDIJU DVASIĄ Kas būtum tu, kuris skaitai šiuos žodžius Iš mano smegenų ir dvasios burtų,

2. Martynas Mažvydas ir jo vaidmuo lietuvių bendrinės kalbos istorijoje 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Pranas Skardžius
400 metų lietuvių spaudos sukaktuvių proga 1947 m. liepos 11 d. Lietuvių Tremtinių Rašytojų

3. Namukas 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Jurgis Jankus
(Tęsinys iš 4-to numerio)Aš negaliu dabar tvirtinti, kad mano gyvenimas būtų laimingesnis buvęs,

4. Petras Kiaulėnas 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Maurice Scherer
Petras Kiaulėnas, jaunas lietuvių dailininkas, kurį 1939 m. Įvykiai sulaikė Prancūzijoje,

5. PROFESORIUS VIZGIRDA 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Vlada Proščiūnaitė
(Tęsinys iš 3-čio ir 4-to numerių)   Pirmo veiksmo trečias paveikslas (Uždaras posėdis

6. Eilėraščiai 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
NAMŲ KIBIRKŠTIS Už sienų siautė, rūstavo žiema, Ir pūgoj klaikūs atliepė balsai.

7. LITERATŪRA 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
    * Liepos 2 d. Hermannas H e s s ė, Nobelio premijos laureatas, kukliai atšventė savo 70

8. MENAS 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
* Beurone mirė pasižymėjęs vokiečių tapytojas vienuolis Willibr ordas Verkadė. Tai buvo būdingas

9. Mąstymai apie dramos teatro praeitį ir ateitį 1947/5 rugpjūtis; Autorius : A. Rūkas
MENASTruputis romantiškų prisiminimųKai man dabar, besiblaškant po Vakarų Vokietiją, tenka pamatyti

10. Mėgėjų teatro kryžkelė 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Kaz. Gintautas
Pergyvenam, anot St. Pilkos, auksinį mėgėjų teatro amžių. Todėl tuojau iškyla klausimas, kaip

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai