Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1947 6 rugsėjis
 

1. * * * 1947/6 rugsėjis; Autorius : Jonas Aistis
Ant kalno šilas, kaip žalia šventovė Įaugusi rausvom kolonom į žemes, Pamynęs žemės laimę

2. Eilėraščiai 1947/6 rugsėjis; Autorius : Henrikas Radauskas
KETURI EILĖRAŠČIAI LAIŠKAI SAU PAČIAM Vos liesdamas daiktus ir žmones, Aš laikausi pats

3. Žmogus su šiaure akyse 1947/6 rugsėjis; Autorius : JONAS MEKAS
Jis žiurėjo į praeinančius traukinius ir žinojo, kad niekados neišvažiuos. Jo akys buvo

4. KAZYS BIINKIS GYVENIME (5-rių metų mirties sukakčiai praėjus) 1947/6 rugsėjis; Autorius : Liudas Dovydėnas
Yra kūrėjų, lygintinų žemės riešutui, — auga pasislėpęs žemėje, dargi atkastas būtina

5. IŠ PARNASO ANAPUS ATLANTO 1947/6 rugsėjis; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Jeigu nebegalime vienu žvilgsniu apmesti mūsų pačių nūdieninės poezijos, tai ką jau bekalbėti apie

6. Elėraščiai 1947/6 rugsėjis; Autorius : W.WHITMAN, W.BLAKE, H.W.LONGFELLOW, E.DICKINSON, R. LEE FROST, T.S.MOORE
WALT WHITMAN MAN DUOKI SKAISČIĄ, TYLIĄ SAULĘ Man duoki skaisčią, tylią saulę, spinduliais visais

7. PROFESORIUS VIZGIRDA 1947/6 rugsėjis; Autorius : VLADA PROŠČIŪNAITĖ
(Tęsinys iš ankstesnių numerių).  ANTRO VEIKSMO Antras paveikslas (Pustamsiam Algio kambary dega

8. LITERATŪRA 1947/6 rugsėjis; Autorius : red.
Mirė ežerų ir vynuogių dainiusŠveicarija, o kartu su ja ir visa prancūziškai skaitančioji visuomenė

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai