Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1947 8 lapkritis
 

1. AŠ IR GĖLĖ 1947/8 lapkritis; Autorius : M. VAITKUS
Sparnuotoji našlaitė, skaisti gėlių plaštake, Kaip greitai tu užgesi, gamtos altoriuj žvake, ir

2. ŽEMĖS ŠEŠĖLIUOSE 1947/8 lapkritis; Autorius : PAULIUS JURKUS
Kaip keista, žeme, kad mane užbaigsi Šventa tyla, Kaip žiedą poilsiui užskleisi Ties

3. VIZIJA 1947/8 lapkritis; Autorius : JONAS GRINIUS
Kunigaikščio Vittorio (Antras „Stella Maris“ veiksmas) palociuose menkas kambarys, kuriame, lyg

4. ORGANIZUOKIME MENINĘ VEIKLĄ 1947/8 lapkritis; Autorius : V.K. JONYNAS
Kas mūs ateity laukia — nežinome. Tačiau, nežiūrint ką mums rytojus beatneštų, yra būtina jau

5. RAINER MARIA RILKE 1947/8 lapkritis; Autorius : VINCAS KAZOKAS
„Aš buvau visose gyvenimo, viršūnėse“ R. M. R. „Iš nedaugelio žmonių, kuriuos

6. FRAGMENTAS IŠ „PADAVIMO APIE KORENTO KRISTUPO RILKE'S MEILĘ IR MIRTĮ“ 1947/8 lapkritis; Autorius : Rainer Maria Rilke
T.Valius. R.M. Rilkes iliustracija (medž. raiž.) * * * Tasai von Langenau priešų apsuptas, bet

7. Baltrušaitis tebelaukia vertėjo 1947/8 lapkritis; Autorius : Henr. Radauskas
  VERTINIMAI XIX-ojo amžiaus pabaigoj Europos mene ir literatūroj sunku būtų rasti ką nors

8. Naujoji amerikiečių literatūra 1947/8 lapkritis; Autorius : J. Ls.
LITERATŪRANaujoji amerikiečių literatūra, giliau ją paanalizavus, rodo, jog esame atsiradę naujos eros

9. Dailininkas Kazimieras Varnelis 1947/8 lapkritis; Autorius : Paulius Jurkus
MENASMūsų meno plėtotėje sutinkame ištisą plejadą žemaičių dailininkų. Vienas tokių yra ir

10. Šių dienų anglų kompozitoriai 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
Šių dienų anglų muzikos gyvenimas yra labai intensyvus. Tai yra vienas iš našiausių kompozitorinės

11. Suomių akademija 1947/8 lapkritis; Autorius : J. Ls.
Šių metų pabaigoje Suomija turės dailiųjų menų ir mokslo akademiją, susidedančią iš 12 narių.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai