Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1947 9 gruodis
 

1. Eilėraščiai 1947/9 gruodis; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
      RUGSĖJO SPINDULIAI Jie krinta, tartum obuoliai nunokę, Ir bėga

2. MILŽINAS LIETUVIŲ TEATRO PAUNKSMĖJ 1947/9 gruodis; Autorius : STASYS PILKA
GĖLĖS ANT TOLIMO KAPO Gimnazijos direktorius St. Cibulskis, šiaip didelis tolerantas,

3. IŠ POETO PALIKIMO 1947/9 gruodis; Autorius : Balys Sruoga
* * * Karaliau Vytaute! Atleisk klajūnui, Kad tavo vardą keikdamas minėjau! Apsvaiginai tu man

4. MIRTIS 1947/9 gruodis; Autorius : Juozas Grinius
Trečias ir paskutinis „Stella Maris“ veiksmas. Puošnus baroko kambarys Vittorio palociuose. Dešinėj

5. MŪSŲ MUZIKINIS GYVENIMAS 1947/9 gruodis; Autorius : IZIDORIUS VASYLIUNAS
V. K. Jonynas. Beethovenas Prancūzų Zonos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai