Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1970 8 spalis
 

1. Eilėraščiai 1970/8 spalis; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
TŪBINGEN 1945Tavo rankos buvo pražydę Šaltom, vėjuotom gėlėm. (Mudu tąsyk skaitėm Andrė Gide,

2. DVIEJŲ POLIŲ TRAUKA 1970/8 spalis; Autorius : VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ
Alfonso Nykos - Niliūno poeziją perskaičius A. Nykos - Niliūno poezijoj, ypač jei autoriaus išleistus

3. Karalija pavojuje 1970/8 spalis; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
Ištrauka iš dramos "Gluosniai vėjuje"Šešioliktame šimtmetyje, buvęs karalaitis Kazimieras su

4. Žibunto Mikšio ekslibrisai 1970/8 spalis; Autorius : Žibuntas Mikšys

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai