Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1970 8 spalis
 

1. LKM AKADEMIJOS LITUANISTINIS SUVAŽIAVIMAS 1970/8 spalis; Autorius : J. Girnius
Išeivijoje atkurtos ar naujai į-steigtos mūsų mokslinės institucijos daugiau formaliai egzistuoja negu

2. ATEITININKŲ VIII KONGRESAS 1970/8 spalis; Autorius : J. G.
Savo 60 metų veiklos sukaktį ateitininkai atšventė VIII kongresu, pradėtu jaunimo stovykla Dainavoje

3. ISTORIKAS J. JAKŠTAS 1970/8 spalis; Autorius : Vincas Trumpa
1970.IX.9 Juozui Jakštui sukako 70 metų- Gimęs Slabados k., Pabaisko vis., jis 1923 baigė Ukmergės

4. PRODUKTYVUSIS GEORGĖS SIMENON 1970/8 spalis; Autorius : Vytautas Gaigalas
Tarp šiandieninių prancūzų romano meistrų dažnai minimas ir Georges Simenon vardas. Tai populiarus

5. ŽODIS APIE KELEČIAUS KŪRYBĄ 1970/8 spalis; Autorius : Viktoras Vizgirda
Meno pasaulis skiriasi į du žemynus. Pirmasis jų — tai mirusiųjų pasaulis, kur muziejų puikybėj

6. Ž. MIKŠYS — EKSLIBRISTAS 1970/8 spalis; Autorius : Dalia Kolbaitė
Pažvelgus į Žibunto Mikšio 36 ekslibrisus, sukurtus 1952-70 metais, krenta į akį faktas: jie pastovūs

7. MŪSŲ BUITYJE 1970/8 spalis; Autorius : Red.
S u v a ž i a v i  m a i. — Diamond Point, N. Y., VIII.30 - IX.6 stovyklavo neolituanai, apie 50

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai