Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1970 10 gruodis
 

1. Mykolas Krupavičius 1885.X.1 - 1970.XII.4 1970/10 gruodis; Autorius : Red.
Vos spalio numeryje paminėjome prel. Mykolo Krupavičiaus 85 metų sukaktį kun. V. Bag-danavičiaus

2. LIETUVOS SUVERENUMAS STEIGIAMAJAME SEIME 1970/10 gruodis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Lietuvos laisvinimo byloje dažnai susiduriame su suverenumo žodžiu. Minėdami Steigiamojo seimo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai