Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1960
Categories 1960
1 sausis (25), 10 gruodis (19), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (20), 5 gegužė (19), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (19), 9 lapkritis (15)
 

1. PO DEŠIMTIES METŲ 1960/1 sausis; Autorius : TE V. L. ANDRIEKUS, O.F.M.
Jau suėjo 10 metų, kai "Aidai" leidžiami Amerikoje. Tremtiniškoje buityje, kai mūsų kultūrinis

2. IKIŠIOLINIAI LIETUVIŲ KULTŪROS ISTORIJOS TYRINĖJIMAI 1960/1 sausis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
BIBLIOGRAFIŠKAI - KRITIŠKA APŽVALGA1. Simano Daukanto ir Juozo Jaroševičiaus (Vilniaus universiteto)

(AIDŲ Nr. 6, 1959)Skaitydamas įdomų mūsų istoriko J. Matuso straipsnį "Dėl šv. Kazimiero kanonizavimo

4. ŽEMAITIJA IKI ŠEŠUPĖS IR VIRBALIO 1960/2 vasaris; Autorius : JONAS MATUSAS
Lietuvos senosios valstybės svarbiausios etnografinės sritys apėmė Vilniaus, Trakų ir Žemaitijos

5. ŽEMAITIJA IKI ŠEŠUPĖS IR VIRBALIO 1960/3 kovas; Autorius : JONAS MATUSAS
(Pabaiga) IV(Veliuona, Vilkija)Anot Wigando Marburgiečio kronikos, Veliuona jau 1363 m. "stipri tvirtovė"

6. DIDŽIOSIOS XVI AMŽIAUS STATYBOS VILNIUJE 1960/4 balandis; Autorius : A. ŠAPOKA
Miesto sienosXVI amžiaus pradžioje Vilniaus miesto gyvenime reikšmingiausias įvykis buvo pastatymas

7. DIDYSIS LIETUVIŲ TAUTOS LAIMĖJIMAS PRIE DURBĖS 1260 M. 1960/6 birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
700 metų nuo Durbės kautynių (1260-1960) ir jų politinis vaidmuoLietuvos istorijoje yra eilė herojiškų

8. LIETUVOS ISTORIKŲ DARBAI IR DIENOS 1960/6 birželis; Autorius : V. TRUMPA
III pasaulinio karo metu ir po jo Lietuvos, kaip ir daugelio kitų Rytų Europos kraštų intelektualinis

9. ŽEMAIČIŲ KLAUSIMAS IR ŽALGIRIO KAUTYNES 1960/7 rugsėjis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
1. Kryžiuočių dviejų šimtmečių pastangos užvaldyti Žemaičius. Nuo 13-jo amž. vidurio

10. J. G. KREUTZFELDO LIETUVIŲ TAUTOS IR DAINŲ CHARAKTERISTIKA 1960/7 rugsėjis; Autorius : A. ŠEŠPLAUKIS
Platesniame latvių ir estų dainų tyrinėjime, parašytame Herderio 150 metų mirties sukakties proga1, jo

11. KELIAS Į LIETUVIŲ MOKYKLAS AMERIKOJE 1960/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS KUČAS
Per kiaurą amžių jums sakiau, tą šiandieną dar jums priminsiu. Turekitės savo katalikų tikėjimo, nss

12. ŽEMAIČIŲ KLAUSIMAS IR ŽALGIRIO KAUTYNES 1960/8 spalis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Pabaiga 2. Pasiruošimai lemiamai kovai.1409 įvykiai Žemaičiuose turėjo vesti Vytautą ir karalių į

13. TĖVAS AUGUSTINAS GEMELLI, O.F.M 1960/8 spalis; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O.F.M.
Praeitų metų liepos 15 d. Milane mirė garsus mokslininkas, daugelio mokslinių ir religinių institucijų

14. SU GYVU JAKŠTU 1960/9 lapkritis; Autorius : MYKOLAS VAITKUS
Mums, kurie su Adomu Jakštu-Aleksandru Dambrausku ilgai darbavomės drauge, ir kuriems jis buvo labai

15. DRAUGIJA LITERATŪROS, MOKSLO IR POLITIKOS ŽURNALAS 1907 -1923 M. 1960/9 lapkritis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
1. PraeitisCaristinės Rusijos varoma nutautinimo politika ir lietuvių spaudos uždraudimas (1864-1904 m.)

Kapčiamiestyje nepriklausomos Lietuvos laikais buvo (tur būt, ir dabar yra) dvi noragų dirbtuvės. Vienu

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai