Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1960 5 gegužė
 

1. ATEITININKŲ JUBILIEJUS 1960/5 gegužė; Autorius : K. MOCKUS
Ateitininkai šiemet mini savo gyvavimo penkiasdešimtmetę sukaktį. "Šiuo atžvilgiu jie yra pirmieji iš

2. A. A. VYSKUPAS VINCENTAS PADOLSKIS 1904-1960 1960/5 gegužė; Autorius : Red.
A. A. VYSKUPAS VINCENTAS PADOLSKIS 1904-1960Gegužės 6 d. Romoje mirė vysk. Vincentas Padolskis. Jo

3. PREL J. LAUKAITIS KALBININKAS 1960/5 gegužė; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Prel. Juozas Laukaitis yra vienas iš mūsų negausių dvasininkų, kuris per visą savo gyvenimą yra daug

4. PASKUTINES PROF. STASIO ŠALKAUSKIO DIENOS 1960/5 gegužė; Autorius : DR. D. JASAITIS
Mano bičiulis dr. Juozas Eretas įsakmiai prašė parašyti prisiminimų žiupsnelį apie neužmirštamą

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai